Tukes övervakade cirkelsågars säkerhet

Tukes 8.7.2011 8.30
Pressmeddelande

I en rad test som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) låtit utföra undersöktes säkerheten hos fyra handcirkelsågar, fyra gersågar och två vedkapar. Allvarliga säkerhetsbrister upptäcktes inte, men samtliga produkter hade måttliga eller lindriga brister i märkningen eller konstruktionen. I fråga om två vedkapar ålades importören att dra tillbaka produkterna. Importörerna meddelade Tukes om vilka åtgärder de kommer att vidta för att bringa produkterna i överensstämmelse med kraven.


Båda vedkaparna hade måttligt allvarliga brister i dimensioneringen av den rörliga vaggan och klingans säkerhetsavstånd.  


- Importörerna kontaktade återförsäljarna och drog tillbaka produkterna. Bauhaus åtog sig att korrigera sin vedkap Herkules 150 så att försäljningen därefter kunde fortsätta. Fenet Oy ålades att dra tillbaka vedkapen Horse Power LS 400. Företaget lämnade också en utredning över fortsatta åtgärder, berättar produktsäkerhetsingenjör Janne Niemelä på Tukes.


Fem andra sågar hade smärre brister i märkningen och konstruktionen medan tre hade brister i märkningen.

Företagen ansvarar för produkternas säkerhet

Tukes understryker att företagen har ansvar för att försäkra sig om att produkterna är säkra. Myndigheterna kontrollerar inte cirkelsågars säkerhet på förhand. Cirkelsågar är maskiner som måste uppfylla säkerhetskraven i förordningen om maskiners säkerhet (400/2008, den s.k. maskinförordningen). I förordningen föreskrivs om allmänna säkerhetskrav på maskiners konstruktion och märkning. Mer detaljerade tekniska krav ges i standarderna för enskilda produktgrupper.

Viktigt för konsumenterna att tänka på användningsändamålet 

Tukes uppmanar konsumenterna att vid köptillfället tänka på hur produkterna lämpar sig för det avsedda ändamålet. När man t.ex. köper en vedkap gäller det att beakta vikten, tjockleken och längden på veden som ska kapas. Vedkapens stabilitet ska också bedömas kritiskt, eftersom långa och tunga vedträn kan förskjuta vedkapens tyngdpunkt på ett avgörande sätt. För att vedkapen inte ska välta är det också viktigt att den står på ett plant och bärande underlag.


Konsumenterna ska inte göra ändringar i maskinens konstruktion, t.ex. ska klingskydden alltid vara monterade när maskinen används. Bruksanvisningen och varningarna ska följas när maskinen används.


- Om man är osäker på om maskinen är säker eller lämplig för det avsedda ändamålet är det bra att diskutera saken med försäljaren, säger Niemelä.


Mer info:
Janne Niemelä, produktsäkerhetsingenjör, tfn 010 6052 153, [email protected].