Valikko

Tukes valvoi pyörösahojen turvallisuutta

Tukes 8.7.2011 8.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) teettämissä testeissä tutkittiin neljän käsipyörösahan, neljän jiirisahan ja kahden polttopuun katkaisusirkkelin turvallisuutta. Vakavia turvallisuuspuutteita ei havaittu, mutta kohtalaisia tai lieviä puutteita merkinnöissä tai rakenteessa oli kaikissa tuotteissa. Kahden polttopuun katkaisusirkkelin kohdalla maahantuoja velvoitettiin poistamaan tuotteet myynnistä. Maahantuojat toimittivat Tukesiin tiedon niistä toimista, joita he tulevat tekemään tuotteiden saattamiseksi vaatimusten mukaisiksi.


Molemmissa polttopuun katkaisusirkkeleissä oli vakavuudeltaan kohtalaisia puutteita liikkuvan kehdon mitoituksessa ja terän suojaetäisyyksissä.   


- Maahantuojat olivat yhteydessä jälleenmyyjiin ja keräsivät tuotteet pois myynnistä. Bauhaus sitoutui korjaamaan Herkules 150 -halkosirkkeliään niin, että myyntiä voitiin tämän jälkeen jatkaa. Fenet Oy edellytettiin poistamaan Horse Power LS 400 -klapisirkkeli myynnistä. Yritys toimitti lisäksi selvityksen jatkotoimenpiteistä, kertoo tuoteturvallisuusinsinööri Janne Niemelä Tukesista.


Viidessä muussa sahassa oli vähäisiä merkintä- ja rakenteellisia puutteita ja kolmessa oli merkintäpuutteita.


Yritykset vastaavat tuotteiden turvallisuudesta

Tukes korostaa yritysten vastuuta tuotteiden turvallisuuden varmistamisessa. Viranomaiset eivät tarkista pyörösahojen turvallisuutta ennakkoon. Pyörösahat ovat koneita, joiden on täytettävä koneiden turvallisuudesta annetun asetuksen (400/2008, ns. koneasetus) turvallisuusvaatimukset. Asetuksessa on annettu yleisiä turvallisuusvaatimuksia koneiden rakenteelle ja merkinnöille. Yksityiskohtaisempia teknisiä vaatimuksia on kuvattu tuoteryhmäkohtaisissa standardeissa.


Kuluttajien syytä huomioida tuotteen käyttötarkoitus

Tukes kehottaa kuluttajia ostotilanteessa kiinnittämään huomiota tuotteiden soveltuvuuteen aiottuun käyttötarkoitukseen. Esimerkiksi polttopuun katkaisusirkkeliä ostettaessa tulee huomioida sahattavien puiden paino, paksuus ja pituus. Sirkkelin tukevuutta on syytä arvioida kriittisesti, sillä pitkät ja painavat puut voivat muuttaa sen painopistettä ratkaisevasti. Myös sahausalustan on oltava suora ja kantava, jotta sirkkeli pysyisi pystyssä.


Kuluttajien ei tule tehdä muutoksia koneen rakenteeseen, esimerkiksi teräsuojien tulee olla aina kiinnitettynä käytön aikana. Konetta käytettäessä tulee noudattaa käyttöohjetta ja varoituksia. 


- Mikäli turvallisuus tai soveltuvuus aiottuun käyttötarkoitukseen epäilyttää, niistä kannattaa kysyä myyjältä, sanoo Niemelä.

Lisätietoja: Janne Niemelä, tuoteturvallisuusinsinööri, puh. 010 6052 153, [email protected]