Tukes övervakar peelingkrämer som innehåller syror och som säljs på internet

Tukes 8.8.2016 8.52
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har upptäckt att det på marknaden finns syrabaserade peelingämnen som säljs som kosmetik och inte uppfyller kraven i EU-lagstiftningen. Vissa produkter som säljs i nätbutiker innehåller högre koncentrationer av salicylsyra än tillåtet och kan orsaka hudsymtom som liknar brännskador. Inom sin övervakning undersöker Tukes ärendet och fattar efter behov beslut om förbud för företag i Finland som säljer produkter som strider mot lagstiftningen. 

Europeiska unionen har satt upp en maximigräns på 2 procent för koncentrationen av salicylsyra, och produkter som innehåller högre koncentrationer får inte finnas som kosmetik på marknaden. Utöver salicylsyra kan reklam även göras för triklorättikssyra i vissa peelingämnen (TCA). Inom EU-området är det helt förbjudet att använda TCA i kosmetiska preparat.

Det lönar sig att vara uppmärksam när kosmetika köps genom nätbutiker. Produkter som marknadsförs som syrapeeling kan ge kraftiga verkningar, och i alltför höga koncentrationer och oförsiktig användning kan de ge upphov till hudsymtom som liknar brännskador.

Det företag som för in en produkt på den europeiska marknaden svarar för säkerheten av produkten som säljs. För ett kosmetiskt preparat ska det alltid finnas en ansvarig person inom EU-området, och denna svarar för att säkerhetskraven på produkten uppfylls. Det ska finnas en säkerhetsutredning om kosmetiska preparat, och på begäran ska myndigheterna få tillgång till denna. Också ansvarspersonens kontaktuppgifter ska klart och tydligt anges på produktförpackningen. Mer information om märkning av kosmetiska produkter finns på Tukes webbplats.

I Finland svarar Tukes för övervakningen av kosmetiska produkter. Vissa syror kan också vara läkemedelspreparat som övervakas av Fimea. Valvira svarar för övervakningen av utrustning och produkter inom hälso- och sjukvården.

– Tukes uppmanar till måtta och omsorgsfullhet vid inköp av kosmetika på internet. Det lönar sig alltid att först ta en funderare, påpekar gruppchef Marilla Lahtinen vid Tukes.

Närmare upplysningar:

Gruppchef Marilla Lahtinen

tfn 029 5052 048

E-postadress i formatet: [email protected]

Överinspektör Terhi Tauriala-Rajala

tfn 029 5052 044

e-post i formatet: [email protected]