Tukes varnar om livsfarligt gaskylskåp

Tukes 11.3.2011 8.00
Pressmeddelande

Ett flytgasdrivet kylskåp XC-60G har konstaterats ha en allvarlig säkerhetsbrist. Skåpet alstrar snabbt en stor mängd kolos (kolmonoxid) i rumsluften och orsakar därför livsfara särskilt när det används i små lokaliteter. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har förordnat ett försäljningsförbud för produkten och förpliktat importören att återkalla de sålda produkterna från konsumenter.

Det förbjudna kylskåpet XC-60G har importerats till Finland av Blue Import BIM Oy och levererats 89 st. till butiker under maj 2010. Kylskåpet har sålts i följande butiker: Motonet Oy, Häijään Säästömarket Oy, Milnet Oy, Ristiinan Ammattirealisointi Oy och Veljekset Keskinen Oy. Skåpet rymmer 60 liter, är vitt och grått till färgen och har följande mått: bredd 49,0 cm, djup 48,5 cm och höjd 65,5 cm. Alla som köpt kylskåpet XC-60G ombes återlämna det till köpstället varvid kunden får pengarna tillbaka. Man behöver inte uppvisa något kvitto vid återlämning.   

Tukes fick veta om det felaktigt fungerande gaskylskåpet från en konsument och lät apparaten testas. Den konstaterades alstra en livsfarlig mängd kolos vid användning. Kylskåpet var CE-märkt och hade genomgått typbesiktning enligt gasapparatdirektivet. På grund av märkningar och handlingar borde apparaten ha varit helt trygg.  

Importören Blue Import BIM Oy drar för säkerhetens skull tillbaka också ett annat gaskylskåp av modell XC-43G från samma tillverkare. Skåpet rymmer 43 liter, är vitt till färgen och har följande mått: bredd 40,1 cm, djup 45,0 cm och höjd 61,7 cm. Kylskåpet har sålts från maj 2010 på Tukkumyynti Mikko Keskinen Oy.

Också i fjol hittades livsfarliga gaskylskåp på finländska marknaden. Tukes förordnade ett försäljningsförbud för ett kinesiskt gaskylskåp som importerades av Scandic Trading House Oy under handelsnamnet Scandic och av Polarina Import Oy under handelsnamnet Polarina. Kylskåpen förordnades att återkallas från konsumenter. Importörerna har dock inte lyckats att återkalla alla de sålda apparaterna från marknaden. Polarina-kylskåpet har levererats 34 st. till butiker åren 2009—2010 och av dem 21 har återkallats. Scandic-kylskåpet har levererats 120 st. till butiker åren 2009—2010 och av dem 62 har återkallats.  

Tukes säkerhetsingenjör Seppo Huttunen påpekar att situationen är mycket oroväckande. Tukes intensifierar sin marknadsövervakning av gasapparater i vår och sätter som mål att låta testa alla olika gaskylskåp som finns på vår marknad.

Ytterligare uppgifter: säkerhetsingenjör Seppo Huttunen, tfn 010 6052 471 och 040 751 3323, e-post [email protected].

Bilder av gaskylskåpet XC-60G:

Kylskåpet framifrån               Kylskåpet bakifrån

Återkallelseannons av Blue Import BIM Oy om gaskylskåpen XC-60G och XC-43G (på finska)