Hoppa till innehåll

Tukes.fi utvecklas i samarbete – med hjälp av tjänstedesign och användarundersökningar

Utgivningsdatum 25.11.2020 8.17
Nyhet

Vi utvecklar vår webbtjänst tukes.fi. Målet är en ännu mer kund- och användarorienterad tjänst där användaren upplever besöket på webbplatsen som trevligt och hittar de uppgifter som behövs.

Utvecklingen av webbtjänsten sker i samarbete med D9-teamet vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Denna vecka har startat också en användarundersökning på tukes.fi.

– Tukes.fi är enligt våra kund- och intressegruppsundersökningar den viktigaste informationskällan för våra kunder och intressegrupper. Vi anser att det är viktigt att utveckla webbplatsen och vill främja detta tillsammans med användarna av vår webbplats, berättar kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen.

Tukes.fi riktar sig till flera olika målgrupper, bland annat företag, myndigheter, organisationsrepresentanter och medborgare. 
 

Mer funktionellt innehåll med tjänstedesign

I november genomförde Tukes workshopen Digimyräkkä tillsammans med D9-teamet. I den funderade man tillsammans med deltagare från intressegrupper och kunder på hur tukes.fi och e-tjänster skulle kunna utvecklas ur elentreprenörens perspektiv. Dessutom gjordes telefonintervjuer med elentreprenörer. Information för elentreprenörer finns på många olika platser, läroanstalter, myndigheter, föreningar, men ingenstans samlat och lätt att hitta. Denna viktiga observation utvecklar vi genom att bland annat styra användarna bättre mellan de olika parterna och förbättra sökbarheten och synligheten för information på tukes.fi.

Tukes fick i höst en egen tjänstedesigner-kommunikatör, som tillsammans med chefredaktören för tukes.fi utvecklar webbplatsens innehåll och funktionalitet.
 

Användarundersökning har startat

I slutet av november startade en användarundersökning på tukes.fi där webbplatsens användbarhet utreds med hjälp av en pop up-enkät, testning och webbanalys. Vi samlar också in användarrespons genom responsfunktionerna på vår webbplats.

Baserat på uppgifter från användarundersökningar utvecklar vi innehållet på webbplatsen ett delområde i taget så att små ändringar görs direkt och större ändringar planeras under längre tid och med användartestning av olika alternativ.

Den nuvarande tukes.fi publicerades i maj 2018. Efter detta har det gjorts mindre förändringar av webbplatsen, till exempel har utseendet och sökbarheten för informationen i den lista över beslut och kungörelser som publiceras i höst förbättrats.

Mer information
kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen, tfn 029 5052 119
fornamn.efternamn(at)tukes.fi
 

Tillbaka till toppen