Hoppa till innehåll

Tukes.fi kehittyy yhteistyöllä – apuna palvelumuotoilu ja käyttäjätutkimukset

Julkaisuajankohta 25.11.2020 8.17
Uutinen

Kehitämme tukes.fi-verkkopalveluamme. Tavoitteena on, että palvelu on jatkossa entistä asiakas- ja käyttäjälähtöisempi ja käyttäjä kokee vierailun verkkopalvelussa miellyttäväksi ja löytää etsimänsä tiedot.

Verkkopalvelun kehittämisessä tehdään yhteistyötä Digi- ja väestötietoviraston D9-tiimin kanssa. Tällä viikolla on käynnistynyt myös tukes.fin käyttäjätutkimus.

- Tukes.fi on asiakas- ja sidosryhmätutkimuksiemme perusteella asiakkaillemme ja sidosryhmillemme tärkein tiedonsaantikanava. Näemme, että sivuston kehittäminen on tärkeää ja haluamme edistää asiaa yhdessä verkkosivustomme käyttäjien kanssa, kertoo viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen.

Tukes.fi palvelee useita eri kohderyhmiä, mm. yrityksiä, viranomaisia, järjestöjen edustajia ja kansalaisia. 

Sisällöt toimivammiksi palvelumuotoilulla

Marraskuussa Tukes toteutti D9-tiimin kanssa Digimyräkkä-työpajan. Siellä pohdittiin yhdessä sidosryhmä- ja asiakasosallistujien kanssa, miten tukes.fitä ja sähköistä asiointia voitaisiin kehittää sähköurakoitsijan näkökulmasta. Lisäksi sähköurakoitsijoita haastateltiin puhelimitse. Sähköurakoitsijoille tarkoitettua tietoa on monissa eri paikoissa, oppilaitokset, virastot, yhdistykset, muttei kuitenkaan missään keskitetysti ja helposti löydettävissä. Tätä tärkeää havaintoa lähdemme kehittämään mm. ohjaamalla käyttäjää paremmin eri tahojen välillä ja parantamalla tiedon löydettävyyttä ja visuaalisuutta tukes.fissä.

Tukesissa aloitti tänä syksynä oma palvelumuotoilija-viestijä, joka yhdessä tukes.fin päätoimittajan kanssa kehittää sivuston sisältöjä ja toiminnallisuutta.

Käyttäjätutkimus käynnistynyt

Marraskuun lopussa käynnistyi tukes.fin käyttäjätutkimus, jossa sivuston käytettävyyttä selvitetään pop up -kyselyn, testauksen ja web-analytiikan avulla. Keräämme käyttäjäpalautetta myös verkkosivustomme palautetoimintojen kautta.

Käyttäjätutkimuksista saatujen tietojen pohjalta kehitämme sivuston sisältöä osio kerrallaan niin, että pienet muutokset tehdään kokeiluhengessä heti ja isompia muutoksia suunnitellaan pitempään erilaisia vaihtoehtoja käyttäjillä testaten.

Nykyinen tukes.fi on julkaistu toukokuussa 2018. Tämän jälkeen sivustolla on tehty pienkehitystä, esim. tänä syksynä verkkosivuilla julkaistavan päätös- ja kuulutuslistauksen ulkoasua ja tietojen löydettävyyttä on parannettu.

Lisätietoja
viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen, p. 029 5052 119
etunimi.sukunimi(at)tukes.fi