Tukes har gott anseende både bland intressentgrupper och den stora allmänheten

6.5.2019 13.05
Nyhet

Både intressentgrupper och den stora allmänheten anser att Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) har ett gott anseende. Detta visar intressentgrupps- och anseendeundersökningar som Tukes låtit göra.

Svarande i intressentgruppsundersökningen upplever att Tukes är en sakkunnig och tillförlitlig myndighet som ansvarar för säkerheten. De ser som viktigast i Tukes verksamhet att samarbetet fungerar, att personalen är yrkeskunnig och att verket genom sin verksamhet främjar säkerheten och tillförlitligheten gällande produkter, tjänster och industriell verksamhet.

Dessa frågor ansågs också vara de mest lyckade i Tukes verksamhet. Svarande ansåg att man även hade lyckats med en riskbaserad riktning för verksamheten samt med att modigt förnya den. Dessutom visade undersökningen att Tukes intressentgrupper i det stora hela är nöjda med Tukes verksamhet. Över hälften av svarande (58 %) gav betyget 9 eller 10 på en skala 0–10. Rekommendationsindex för Tukes var 51, medan det år 2016 var 48 i motsvarande undersökning. Tukes hade även blivit mer välkänd och anseendet hade blivit bättre än tidigare bland intressentgrupperna, jämfört med intressentgruppsundersökningen från år 2016.

– Det är fint att våra intressentgrupper är nöjda med vår verksamhet. För att ständigt bli bättre måste vi dock även i fortsättningen fästa uppmärksamhet vid hörnstenarna i vår strategi och ta en ännu starkare roll för att främja och uppmuntra ansvarstagande, säger generaldirektör Kimmo Peltonen.

Avsikten med intressentgruppsundersökningen var att ta reda på hur nöjda intressentgrupperna är samt att lokalisera sådant som kräver utveckling. Tukes genomförde undersökningen i samarbete med Innolink Research Oy. Undersökningen genomfördes som en kombination av telefonintervju och e-postförfrågan i slutet av 2018. Drygt 200 svarande representerade företag, organisationer, ministerier eller andra myndigheter samt forsknings- och undervisningsfältet.

Även medborgarna litar på Tukes

Tukes kom på fjärde plats i en undersökning där T-media för första gången utredde anseendet hos aktörer inom den offentliga förvaltningen.

Undersökningen om förtroende och anseende omfattade 51 organisationer. Undersökningen genomfördes i slutet av 2018. Svaren samlades in genom elektroniska enkät och drygt 200 svarande bedömde Tukes anseende.

Medborgarna upplever att Tukes agerar korrekt och ansvarsfullt. Verket fick bra betyg av medborgarna även när det gäller öppenhet och genomsynlighet. Däremot är interaktion och nyskapande något som Tukes bör utveckla enligt svarande.

– Förtroende och anseende byggs varje dag och vid varje möte, arbetet fortsätter, säger kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen.

Mer information:

forskningsdirektör Minna Päivinen tfn 029 5052 685 (intressentgruppsenkät)

kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen tfn 029 5052 119 (undersökning om förtroende och anseende)

e-post: [email protected]