Tukesilla hyvä maine sekä sidosryhmien että suuren yleisön keskuudessa

6.5.2019 13.05
Uutinen

Sekä sidosryhmät että suuri yleisö pitävät Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) mainetta hyvänä. Tiedot käyvät ilmi Tukesin teettämistä sidosryhmä- ja mainetutkimuksista.

Sidosryhmätutkimukseen vastanneet kokevat Tukesin asiantuntevaksi, luotettavaksi ja turvallisuudesta vastaavaksi viranomaiseksi. He pitävät tärkeimpinä Tukesin toiminnassa hyvin toimivaa yhteistyötä, henkilöstön ammattitaitoa ja sitä, että virasto edistää toiminnallaan tuotteiden, palveluiden ja teollisen toiminnan turvallisuutta ja luotettavuutta.

Nämä asiat myös koettiin onnistuneimmiksi Tukesin toiminnassa. Onnistuneeksi vastaajat kokivat myös toiminnan suuntaamisen riskiperusteisesti sekä toiminnan rohkean uudistamisen. Lisäksi tutkimuksesta kävi ilmi, että Tukesin sidosryhmät ovat tyytyväisiä Tukesin toimintaan kokonaisuutena. Yli puolet vastaajista (58 %) antoi asteikolla 0–10 Tukesille arvosanan 9 tai 10. Tukesin suositteluindeksi oli 51, kun se vuonna 2016 vastaavassa tutkimuksessa oli 48. Myös Tukesin tunnettuus ja maine sidosryhmien keskuudessa olivat parantuneet edellisestä, vuonna 2016 teetetystä sidosryhmätutkimuksesta.

– On hienoa, että sidosryhmämme ovat tyytyväisiä toimintaamme. Jatkuvan parantamisen mukaisesti meidän on kuitenkin jatkossakin syytä kiinnittää huomiota strategiamme kulmakiviin ja ottaa entistä vahvempi rooli vastuullisuuden edistäjänä ja vastuullisuuteen kannustamisessa, sanoo pääjohtaja Kimmo Peltonen.

Sidosryhmätutkimuksen tarkoituksena oli selvittää sidosryhmien tyytyväisyyttä ja paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Tukes teetti tutkimuksen yhdessä Innolink Research Oy:n kanssa. Tutkimus toteutettiin puhelinhaastatteluiden ja sähköpostikyselyiden yhdistelmänä loppuvuodesta 2018. Runsaat 200 vastaajaa edustivat yrityksiä, järjestöjä, ministeriöitä tai muita viranomaisia sekä tutkimus- ja opetuskenttää.

Myös kansalaiset luottavat Tukesiin

Tukes oli maineeltaan neljänneksi paras tutkimuksessa, jossa T-media selvitti ensimmäistä kertaa laajasti julkishallinnon toimijoiden mainetta.

Luottamus ja maine -tutkimusessa oli mukana 51 organisaatiota. Tutkimus tehtiin vuoden 2018 loppupuolella. Vastaukset kerättiin sähköisellä kyselylomakkeella ja Tukesin mainetta arvioi runsaat 200 vastaajaa.

Kansalaiset kokevat, että Tukes toimii oikein ja vastuullisesti. Virasto sai kansalaisilta hyvät arvosanat myös hallinnon avoimuudesta ja läpinäkyvyydestä. Sen sijaan vuorovaikutuksessa ja innovatiivisuudessa Tukesilla on vastaajien mukaan kehitettävää.

– Luottamus ja maine rakennetaan joka päivä ja jokaisessa kohtaamisessa, työ jatkuu, viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen sanoo.

Lisätietoja:

tutkimusjohtaja Minna Päivinen p. 029 5052 685 (sidosryhmäkysely)

viestintäjohtaja Mirva Kipinoinen p. 029 5052 119 (Luottamus ja maine -tutkimus)

sähköposti: [email protected]