Årets teman i Tukes: unga och kemikalier samt vattensäkerhet

Tukes 23.1.2015 11.30
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) särskilda teman för övervakning och kommunikation i år är kemikaliesäkerheten för unga och vattensäkerhet. I temat unga och kemikalier ingår bl.a. marknadsövervakning av hårfärger, ögonfrans- och ögonbrynsfärger samt kommunikation om säkerhetsteman som berör unga. I övervakningen av konsumentprodukter och -tjänster förenas dessa teman särskilt på sommaren då ett riksomfattande vattensäkerhetsprojekt inleds. I övervakningen av elprodukter ligger tyngdpunkten på LED-ljusprodukter, kablar samt på batterier och laddare. 

Kring elprodukter övervakar vi produkters säkerhet, elektromagnetiska kompatibilitet, energieffektivitet och energimärkningar samt innehåll av förbjudna ämnen bl.a. genom att göra inspektionsbesök i butiker och importörers och tillverkares lokaler. Övervakningen riktas riskbaserat på de produktgrupper och produktmärken som tidigare har haft brister, på nya produkttyper och -märken samt på produkter som är misstänkliga t.ex. på grund av bristfällig märkning. Tukes deltar också i internationella övervakningsprojekt – i år t.ex. i olika EU-projekt för LED-lampor och LED-strålkastare. Marknadsövervakningen riktas särskilt på LED-ljusprodukter samt på USB-laddare och andra effektkällor. Övriga föremål för övervakning är t.ex. ljusarmaturer, kabelvindor, skarvsladdar och säsongsprodukter såsom julbelysning.

Inom konsumentprodukter övervakas bl.a. personlig skyddsutrustning och maskiner som är avsedda för konsumentbruk, leksaker och allmänna konsumtionsvaror såsom barnavårdsartiklar och säkerheten i produkter som orsakar brandfara. Tukes styr region- och lokalförvaltningen för konsumenttjänstövervakning och är också Finlands nationella RAPEX-kontaktpunkt. Övervakningen verkställs främst i form av olika projekt och utifrån anmälningar. I år har Tukes två stora teman: vattensäkerhet och säkerheten för barn och unga. Som en del av vattensäkerhetstemat genomförs ett riksomfattande projekt i vilket kommunerna i sitt område övervakar säkerheten i simhallar och spaanläggningar. I Tukes marknadsövervakningsprojekt undersöks säkerheten i simhjälpmedel såsom armringar. Bland övervakningsprojekten kring säkerhetstemat för barn och unga finns också säkerheten i leksaksvapen, nappkedjor och ishockeyhjälmar. Enligt säsong informeras om ett flertal olika teman som hänför sig till säkerheten för barn och unga samt om vattensäkerhet. 

Vid kemikalieprodukter övervakas bl.a. kosmetika, biocider, konsumentkemikalier, 
industrikemikalier och växtskyddsmedel. I år är särskilda övervakningsteman unga och kemikalier samt kemikaliernas varningsmärkningar. I anslutning till ungdomstemat övervakas t.ex. säkerheten i hårfärger och i ögonfrans- och ögonbrynsfärger. I varningsmärkningarna för kemikalier måste man senast från början av juni 2015 övergå till nya förpackningsmärkningar enligt Europeiska unionens CLP-förordning. Bland annat övervakas att märkningarna i tvättmedel stämmer överens med kraven. Under hösten verkställs ett projekt i vilket utreds kromhalten i läderprodukter och på vintern ett övervakningsprojekt för lampoljor och tändvätskor.  

Tukes är en central för övergripande produktövervakning, som övervakar och främjar säkerheten i ett flertal typer av produkter och tjänster. Föremål för övervakningen är bl.a. elprodukter, kemikalieprodukter, konsumentprodukter, byggprodukter och olika sprängämnen såsom fyrverkeripjäser. Med marknadsövervakningen tillförsäkras att produkterna är trygga och stämmer överens med de gällande kraven. Övervakningen riktas riskbaserat på olika verksamhetsområden genom att fokusera på de farligaste produkterna och de mest sårbara slutanvändargrupperna. 

Mer information:

Elprodukter: överinspektör Jari Tuomi, tfn 029 5052 681

Konsumentsäkerhet: produktsäkerhetschef Jaakko Kuustonen, tfn 029 5052 140
Kemikalieprodukter: gruppchef Marilla Lahtinen, tfn 029 5052 048
E-post: fö[email protected]