Valikko

Tukesin teemoja tänä vuonna: nuoret ja kemikaalit sekä vesiturvallisuus

Tukes 23.1.2015 11.30
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) valvonnan ja viestinnän teemoina ovat tänä vuonna erityisesti nuorten kemikaaliturvallisuus sekä vesiturvallisuus. Nuoret ja kemikaalit -teemaan liittyy mm. hiusvärien sekä ripsi- ja kulmavärien markkinavalvontaa sekä viestintää nuorisoa koskettavista turvallisuusaiheista. Kuluttajatuotteiden ja -palveluiden valvonnassa nämä teemat yhdistyvät erityisesti kesällä, jolloin alkaa valtakunnallinen vesiturvallisuusprojekti. Sähkötuotteiden valvonnassa painopiste on led-valaistustuotteiden, kaapelien, akkujen ja laturien valvonnassa.

Tukes valvoo sähkötuotteiden turvallisuutta, sähkömagneettista yhteensopivuutta, energiatehokkuutta ja -merkintöjä sekä tuotteiden sisältämiä kiellettyjä aineita mm. tekemällä valvontakäyntejä sähkötuotteita myyviin liikkeisiin sekä maahantuojien ja valmistajien tiloihin. Valvonta kohdistuu riskiperusteisesti niihin tuoteryhmiin ja -merkkeihin, joissa on aiemmin ollut puutteita, uusiin tuotetyyppeihin ja -merkkeihin sekä tuotteisiin, jotka ovat epäilyttäviä esimerkiksi puutteellisten merkintöjen vuoksi. Tukes osallistuu myös kansainvälisiin valvontaprojekteihin, esimerkiksi tänä vuonna led-lamppuja ja led-valonheittimiä koskeviin EU-projekteihin. Markkinavalvontaa kohdistetaan erityisesti led-valaistustuotteisiin  ja USB-latureihin sekä muihin teholähteisiin. Muita valvonnan kohteita ovat esimerkiksi valaisimet, kaapelikelat, jatkojohdot sekä sesonkituotteet, kuten jouluvalot.

Kuluttajatuotteiden osalta valvotaan mm. kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojaimien ja koneiden, lelujen sekä yleisten kulutustavaroiden, kuten lastenhoitotarvikkeiden ja palovaaraa aiheuttavien tuotteiden turvallisuutta. Tukes ohjaa alue- ja paikallishallintoa kuluttajapalveluiden valvonnassa sekä toimii Suomen kansallisena RAPEX-yhteyspisteenä. Valvontaa toteutetaan pääasiassa projekteina ja ilmoitusten perusteella. Tänä vuonna on kaksi suurta teemaa: vesiturvallisuus sekä lasten ja nuorten turvallisuus. Osana vesiturvallisuusteemaa toteutetaan valtakunnallinen projekti, jossa kunnat valvovat alueellaan uimahallien ja kylpylöiden turvallisuutta. Tukesin markkinavalvontaprojektissa tutkitaan uima-apujen, kuten käsivarsikellukkeiden turvallisuutta. Lasten ja nuorten turvallisuusteemaan liittyviä valvontaprojekteja ovat mm. leluaseiden, tuttiketjujen ja jääkiekkokypärien turvallisuus. Sesongin mukaan tiedotetaan monista lasten ja nuorten turvallisuuteen sekä vesiturvallisuuteen liittyvistä teemoista. 

Kemikaalituotteista valvotaan mm. kosmetiikkaa, biosideja, kuluttaja- ja teollisuuskemikaaleja sekä kasvinsuojeluaineita.  Tänä vuonna erityisiä valvontateemoja ovat nuoret ja kemikaalit sekä kemikaalien varoitusmerkinnät. Nuorisoteemaan liittyen valvotaan esimerkiksi hiusvärien sekä ripsi- ja kulmavärien turvallisuutta. Kemikaalien varoitusmerkinnöissä on viimeistään kesäkuun 2015 alusta siirryttävä uusiin CLP-asetuksen mukaisiin pakkausmerkintöihin. Niiden oikeellisuutta valvotaan mm. pesuaineissa. Talvella toteutetaan lamppuöljyjen ja sytytysnesteiden valvontaprojekti ja syksyllä nahkatuotteiden kromipitoisuuksia selvittävä projekti.

Tukes on laaja-alainen tuotevalvonnan keskus, joka valvoo ja edistää monenlaisten tuotteiden ja palveluiden turvallisuutta. Valvonnan kohteina ovat mm. sähkötuotteet, kemikaalituotteet, kuluttajatuotteet, rakennustuotteet ja erilaiset räjähteet kuten ilotulitteet. Markkinavalvonnalla varmistetaan, että tuotteet ovat turvallisia ja täyttävät niille asetetut vaatimukset. Valvontaa suunnataan riskiperusteisesti toimialoittain keskittymällä valvonnassa vaarallisimpiin tuotteisiin ja haavoittuvimpiin käyttäjäryhmiin.

Lisätietoja:

Sähkötuotteet: ylitarkastaja Jari Tuomi, p. 029 5052 681
Kuluttajaturvallisuus: tuoteturvallisuuspäällikkö Jaakko Kuustonen, p. 029 5052 140
Kemikaalituotteet: ryhmäpäällikkö Marilla Lahtinen, p. 029 5052 048
sähköpostit: [email protected]