Klart färre döda i olyckor inom Tukes verksamhetsområden under fjolåret

Tukes 14.6.2012 14.41
Pressmeddelande

År 2011 var antalet döda i olyckor inom Säkerhets- och kemikalieverkets (Tukes) verksamhetsområden klart mindre än de två föregående åren. Inom Tukes verksamhetsområden (konsumentsäkerheten icke inräknad) dog i fjol sammanlagt 17 personer mot 29 åren 2010 och 2009. Detta framgår av Tukes årssammandrag Toimialan onnettomuuset(på finska) som publicerades i dag.

De flesta inträffade dödsolyckorna (15 i år 2011) i samband med elbränder, det vill säga bränder där antändningsenergin kommer från el. Av de två andra olyckorna med dödlig utgång inträffade den ena i samband med användning av kemikalier medan den andra var en elolycka. Till skillnad från tidigare år noterades i fjol inga dödsolyckor som orsakats av flytgas.

Årssammandraget över olyckor inom verksamhetsområdet baserar sig på olyckor och olyckstillbud som bokförts i Tukes register över skador och olyckor (VARO-registret). För 2011 har 197 olyckor och 102 mindre olyckstillbud inom Tukes verksamhetsområden bokförts i VARO-registret.  I VARO-registret bokförs olyckor som inträffar i samband med el, hissar, kemikalier, flytgas, fyrverkeripjäser, explosiva ämnen, transport av farliga ämnen (VAK), gruvor och naturgas.

Årssammandraget över fallen som bokförts i VARO-registret har de senaste åren publicerats i form av färdiga diaserier som kan utnyttjas som sådana t.ex. vid utbildningar och föredrag. Statistikinformationen har kompletterats med preciserande och kompletterande information i anteckningsfältet.

Tukes håller på att förnya VARO-registret. Syftet är bl.a. att förbättra registrets användbarhet, t.ex. genom mångsidigare informationssökning och mer styrande användargränssnitt. Arbetet slutförs under 2012 och därefter återfinns det nya registret på den tidigare adressen http://varo.tukes.fi.


Mer information:

Tuuli Tulonen, säkerhetsingenjör (VARO-ansvarig), tfn 010 6052 671

Anne-Mari Lähde, överingenjör (kemikalieolyckor), tfn 010 6052 362

Harri Westerlund, överingenjör (elolyckor), tfn 010 6052 572

Jukka Lepistö, överinspektör (elbränder), tfn 010 6052 460

e-post: [email protected]

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) skyddar människor, egendom och miljö mot säkerhetsrisker. Tukes främjar teknisk säkerhet och överensstämmelse med kraven samt konsument- och kemikaliesäkerhet inom många områden. Tukes övervakar produkter, tjänster och produktionssystem inom sina verksamhetsområden och genomför lagstiftningen i samband med dem. Tukes har cirka 200 anställda och huvudverksamhetsställena finns i Helsingfors, Tammerfors och Rovaniemi.