Valikko

Tukesin toimialoilla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärä väheni viime vuonna selvästi

Tukes 14.6.2012 14.41
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) toimialoilla sattuneissa onnettomuuksissa kuolleiden lukumäärä väheni vuonna 2011 selvästi kahden edellisen vuoden lukumääriin verrattuna. Tukesin toimialoilla (pois luettuna kuluttajaturvallisuus) kuoli viime vuonna yhteensä 17 henkilöä, kun vuosina 2010 ja 2009 luku oli 29. Asia käy ilmi tänään julkaistusta Tukesin Toimialan onnettomuudet 2011 -vuosiyhteenvedosta.

Suurin osa vuonna 2011 sattuneista kuolemista on sähköpalokuolemia (15), eli kuolemia, joissa tulipalo on saanut syttymisenergiansa sähköstä. Kahdesta muusta kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta toinen liittyi kemikaalien käyttöön ja toinen oli sähkötapaturma. Aiemmista vuosista poiketen nestekaasun aiheuttamia kuolemantapauksia ei viime vuonna kirjattu.

Toimialan onnettomuudet -vuosiyhteenveto perustuu Tukesin vaurio- ja onnettomuustietorekisteriin (VARO) kirjattuihin onnettomuuksiin ja vaaratilanteisiin. VARO-rekisteriin on kirjattu vuoden 2011 osalta 197 Tukesin eri toimialoilla sattunutta onnettomuustapausta sekä lisäksi 102 pienempää vaaratilannetta. VARO-rekisteriin kirjataan sähkö-, hissi-, kemikaali-, nestekaasu-, ilotulite-, räjähde-, VAK- (vaarallisten aineiden kuljetus), kaivos- ja maakaasuonnettomuudet.

Vuosiyhteenveto VARO-rekisteriin kirjatuista tapauksista on julkaistu viime vuosina valmiina kalvosarjana, jota voidaan hyödyntää sellaisenaan esimerkiksi koulutusten ja esitelmien yhteydessä. Tilastotietoja on täydennetty kalvojen muistiinpano-osasta löytyvillä tarkentavilla ja täydentävillä tiedoilla.

Tukesin VARO-rekisteriä uudistetaan parhaillaan. Uudistuksen tavoitteena on mm. parantaa rekisterin käytettävyyttä, esimerkiksi monipuolistamalla tiedonhakua sekä tekemällä käyttöliittymästä käyttäjää ohjaavampi. Uudistus valmistuu kuluvan vuoden loppuun mennessä, jolloin uusi rekisteri löytyy entisestä osoitteesta http://varo.tukes.fi.

Lisätietoja:

Tuuli Tulonen, turvallisuusinsinööri (VARO-vastaava), p. 010 6052 671

Anne-Mari Lähde, yli-insinööri (kemikaalionnettomuudet), p. 010 6052 362

Harri Westerlund, yli-insinööri (sähkötapaturmat), p. 010 6052 572

Jukka Lepistö, ylitarkastaja (sähköpalot), p. 010 6052 460

sähköposti: [email protected]

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) suojelee ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä turvallisuusriskeiltä. Tukes edistää monialaisesti teknistä turvallisuutta ja vaatimustenmukaisuutta sekä kuluttaja- ja kemikaaliturvallisuutta. Tukes valvoo toimialojensa tuotteita, palveluita ja tuotantojärjestelmiä ja toimeenpanee niihin liittyvää lainsäädäntöä. Tukesissa työskentelee noin 200 henkilöä, päätoimipaikat ovat Helsinki, Tampere ja Rovaniemi.