Kom och lyssna på Tukes Skype-infon om andningsskydd!

9.4.2020 11.46
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) får många frågor om andningsskydd. På grund av det stora behovet av råd ordnar vi Skype-infon några gånger i veckan. Vi stöder företag i de krävande marknadsförhållandena och erbjuder finländska företag ett infopaket om lagstiftningens krav gällande skydden.

Kom och lyssna på vårt info och fråga om sådant som du funderar på angående lagstiftningen om andningsskydd och om försäljningen av dessa för konsumentbruk.

Hurdan produkt klassificeras som personlig skyddsutrustning? Har du tillräckligt väl försäkrat dig om att produkten uppfyller säkerhetskraven? Vilka dokumentation krävs och hur tar du reda på om dokumentation är korrekta? Är produktinformationen rätt?

I början av infomötet har vi en kort inledning om lagstiftningen gällande skydden samt om förutsättningarna för försäljning. Efter det finns det möjlighet att ställa frågor. På infomötet diskuteras dock inte frågor om användningen av produkter, utan fokus ligger på utsläppande av produkter på marknaden på en allmän nivå; vi går alltså inte igenom enstaka produktstandarder. Infomötet är avsett för företag som tillverkar, importerar och säljer skydd.

Mer information:

Tidpunkter för infon, deltagarlänkar och mer information om andningsskydd, bl.a. svar på vanliga frågor, finns på Tukes webbplats https://tukes.fi/hengityssuojaimet (på finska).

På Tukes webbplats finns också en inspelning av presentationerna. Se presentationen från infomötet i pdf-format eller se inspelningen (på finska).

Allmänna konsumtionsvaror Personlig skyddsutrustning, konsumentbruk