Hoppa till innehåll

Tullen och Tukes påminner: Använd endast godkända insektsmedel och gifter vid myggbekämpning

Mediatiedote
Utgivningsdatum 9.7.2021 9.31
Pressmeddelande

På marknaden finns många olika medel för bekämpning av myggor. Tullen och Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) vill tillsammans påminna att man endast ska använda godkända insektsmedel vid myggbekämpning och att anvisningarna för användning av dessa medel ska iakttas. Vid sina kontroller beslagtar Tullen förbjudna insektsmedel varje sommar.

Myggmedel och -gifter är biocidpreparat. I Finland får man endast sälja och använda sådana biocidpreparat som godkänts av Tukes. Det är lagstridigt att i Finland använda dylika produkter som man köpt utomlands, om de inte har godkänts av Tukes. Godkända produkter är alltid försedda med Tukes tillståndsnummer. När du gör en beställning ska du säkerställa att tillståndsnumret syns på produktens försäljningsförpackning samt att det på förpackningen finns uppgifter om produkten och dess säkra användning på finska och svenska. I praktiken är det sällsynt att dessa uppgifter finns på myggmedel och -gifter som beställs från utlandet.

Tullens uppgift är att övervaka att icke-godkända biocidprodukter inte förs in till Finland. Detta omfattar övervakning av biocidprodukter som importeras från såväl länder utanför EU som från andra EU-länder. Under denna sommar har Tullen igen vid sina kontroller beslagtagit rikligt med sådana för bekämpningsapparater avsedda insektsmedel och myggmedelsmattor som inte får användas i Finland. Under början av sommaren har Tullen redan beslagtagit cirka 4 000 myggmedelsmattor som har anlänt som postförsändelser och per flygfrakt. Sådana här försändelser anländer dagligen.

Tullen stoppar otillåtna preparat som beställts från utlandet, och de förstörs efter en hörandeprocess. Detta gäller också för preparat som beställts för privat bruk.

Ta reda på vilka produkter som är godkända innan du beställer från utlandet.

Mera information om myggmedel och -gifter:

Insektsmedel
Kom ihåg att myggifter är farliga för pollinerare – använd endast produkter som godkänts av Tukes
I Finland godkända biocidprodukter i KemiDigi

Mera information till media:

Tukes: Överinspektör Sanna Koivisto, tfn 029 505 2030, e-post: [email protected]

Tullen: Tullöverinspektör Sofia Lindbäck, tfn 050 399 6856, e-post: [email protected]

Tillbaka till toppen