Hyppää sisältöön

Kom ihåg att myggifter är farliga för pollinerare – använd endast produkter som godkänts av Tukes

Mediatiedote
Utgivningsdatum 16.6.2021 13.52 | Publicerad på svenska 21.6.2021 kl. 12.05
Pressmeddelande

Utomhus finns många slags flygande och krypande insikter, och nästan alla av dem är ofarliga för människan. Det marknadsförs dock bekämpningsapparater bland annat mot myggor. Vad baserar sig funktionen i myggbekämpningsapparater på och är de farliga för den omgivande miljön eller för människan?

Myggbekämpningsapparater som har en värmare för att förånga gift har blivit allt vanligare, och Tukes får en hel del frågor om dem. 

Insektsgift, d-alletrin och pralletrin används som verksamma ämnen i förångare. Dessa ämnen är nervgift för insekter. Apparaternas funktion grundas på att insekterna känner av giftet i luften och försöker undvika det. 

Giftet späds ut i luften, så det kan antas att effekterna förblir lokala. Man ska dock komma ihåg att giftets effekt inte är begränsad till myggor utan giftet påverkar alla insekter. 

-    Insekterna är en viktig del av naturens mångfald och nödvändiga för ekosystemets funktion. De verksamma ämnena i förångande myggbekämpningsapparater är giftiga för bland annat pollinerare, och därför bör apparaterna användas med urskillning, påminner Elina Rydman

Riskerna för omgivningen är sannolikt störst på platser där apparaten används oavbrutet på samma ställe längre stunder. Särskilt försiktig ska man vara i närheten av små vattendrag, eftersom de verksamma ämnena och produkterna har klassificerats som mycket giftiga för vattenlevande organismer med långvariga effekter. 

Myggbekämpningsapparaterna är säkra för människan om man använder dem enligt bruksanvisningarna

När man använder förångarna korrekt borde de inte utgöra risk för människor. Vid användning på fel sätt kan produkterna dock vara farliga även för människor. 

-    Man bör inte sitta i myggbekämpningsapparatens omedelbara närhet en lång tid, eftersom ångan kan irritera andningen. Apparaterna får inte heller användas inomhus, såsom hemma eller i ett tält. Man bör alltid noggrant bekanta sig med bruksanvisningarna, uppmanar Elina Rydman. 

Tukes har godkänt bekämpningsapparaterna för användning utanför byggnader, såsom på terrasser och verandor. Användning av apparaten utanför gården, såsom i skogen, är förbjuden.

Använd endast produkter som är godkända av Tukes

I Finland är det tillåtet att sälja och använda endast sådana insektsmedel som är godkända av Tukes. På produktens försäljningsförpackning ska det finnas uppgifter om produkten och säker användning av produkten på finska och svenska samt Tukes tillståndsnummer. 

Användning av produkter som man köpt utomlands i Finland är lagstridig, om de inte har godkänts av Tukes. De produkter som Tukes har godkänt finns i KemiDigis Biocidregister Biocider – KemiDigi

-    Om du använder produkter som inte godkänts av Tukes riskerar du din hälsa och den omgivande miljön. Godkända produkter har alltid Tukes tillståndsnummer, säger Elina Rydman.

Svar på vanliga frågor om insektsmedel finns på Tukes webbplats
 

Se även: 

Insektsmedel 

Vanliga frågor om insektsmedel


Mer information till medier:

Överinspektör Elina Rydman, tfn 029 5052 079, [email protected]

 
Sivun alkuun