Handboken om ett tryggt hem för barnet hjälper föräldrarna att förebygga faror

Tukes 7.4.2014 9.13
Pressmeddelande

Vad är den vanligaste olyckan som drabbar småbarn och hur kan den förebyggas? Vad ska man tänka på när man möblerar barnkammaren? Och ska barnkläder tvättas innan de används första gången? Säkerhets- och kemikalieverket Tukes har publicerat en handbok för småbarnsföräldrar. Handboken ger praktiska råd om hur man kan förbättra kemikalie- och konsumentsäkerheten i hemmet.

I Tukes handbok behandlas exempelvis säkerheten hos produkter för barnavård och leksaker samt trygg användning av kosmetik och kemikalier i hemmet. I handboken leker man med leksaker inomhus och i sandlådan, inreder barnkammaren samt tvättar och matar babyn.

Nyckeln till ett tryggt hem för en barnfamilj är enkel.

– Om människor läste bruksanvisningarna och texterna på försäljningsförpackningarna och iakttog dem skulle många farliga situationer och olyckor aldrig inträffa, säger Esa Nikunen, direktör för Kemikalieproduktövervakningsenheten vid Tukes.

– En snygg och städad barnkammare som inte svämmar över av saker minskar småbarnens exponering för kemikalier. 

Ny handbok och monter på Barnmässan påbörjar Tukes temaår

Tukes deltar i Barnmässan i Helsingfors Mässcentrum 11–13 april. På mässavdelningen behandlas säkerheten i hemmet genom aktiviteter av olika slag. Barnen kan bland annat spela ett minnesspel med faropiktogram för farliga kemikalier och själva testa vilka leksaker som lämpar sig för barn under 3 år. Föräldrarna kan i sin tur sätta sig in i vad det lönar sig att tänka på när de gör ett av barnfamiljens viktigaste köp – barnvagnen.

Tukes monter har nummer 6h141. På plats finns också experter i säkerhetstestning av leksaker från Tullaboratoriet.

I montern delar Tukes ut t-skjortor med faropiktogram för kemikalier och den finska versionen av handboken Turvallinen koti lapselle.

Den nya handboken och deltagandet på Barnmässan påbörjar Tukes temaår, som handlar om barn och kemikalier. I den nationella kommunikationsplanen om farliga kemikalier betraktas barnfamiljer som en av de viktiga målgrupperna för kemikalieinformationen. Tukes målsättning är att i år lyfta fram barnfamiljernas kemikaliesäkerhet för diskussion och att inrikta tillsynen på produkter som är avsedda för barn.

Mer information:

Handboken Turvallinen koti lapselle (publiceras på svenska senare i år)

Handboken Turvallinen koti lapselle (avsnitt om kemikalier):
överinspektör Hinni Papponen, tfn 029 5052 108

Handboken Turvallinen koti lapselle (avsnitt om konsumentsäkerhet): produktsäkerhetsingenjör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187

Temaåret Barn och kemikalier, kommunikationsdirektör Johanna Salomaa-Valkamo, tfn 029 5052 481