Säkerhet i pisten och skidspåret är summan av flera faktorer

Tukes 21.2.2012 11.36
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner om att tjänsteleverantörerna, d.v.s. skidcentren, har huvudansvaret för att pisterna är säkra. Den som upprätthåller ett terrängskidspår ansvarar för att spåret är säkert. Det allmänna intrycket av säkerheten i skidcentra och skidspår i Finland är gott och allvarliga olyckor är sällsynta. Under skidsäsongen är det bra att tänka på att var och en som åker i pister eller skidspår oftast också själv kan bidra till sin egen och andras säkerhet.

Skidcentra är konsumenttjänster som faller inom konsumentsäkerhetslagens tillämpningsområde (920/2011). Enligt lagen är verksamhetsutövaren, t.ex. det bolag som äger ett skidcenter, ansvarigt för den övergripande säkerheten vid centret.  Vid centren kan det också finnas andra konsumenttjänster som ska vara säkra, t.ex. pulkbackar eller uthyrning av skidutrustning.

– Skidcentren måste ha ett säkerhetsdokument som beskriver hur kundernas säkerhet tillgodoses vid objektet. Centren är också skyldiga att informera tillsynsmyndigheten om allvarligare olyckor och om vilka åtgärder de vidtagit för att förbättra säkerheten, säger överinspektör Kaarina Kärnä på Tukes.

I enlighet med arbetsfördelningen inom konsumentsäkerhetstillsynen övervakas säkerheten i pister och skidspår av kommunernas hälsoinspektörer i deras egna områden. Tukes styr tillsynen och utfärdar anvisningar på riksnivå och ger vid behov även råd till kommunernas hälsoinspektörer.

Trots den goda situationen i fråga om säkerheten och tillsynen är det bra att komma ihåg att skidåkarna alltid till en del själva ansvarar för sin egen säkerhet.

– Man måste följa skidcentrens anvisningar för säkerheten i pisterna, andra regler och den så kallade skidetiketten och tänka på att alla som åker i backen inte är lika skickliga.   Man ska inte heller ge sig ut i pisten eller skidspåret när man är påverkad av alkohol, säger Tukes produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen.

Nybörjare rekommenderas att gå i skidskola. I både pisten och skidspåret är det också viktigt att se till att man har rätt skidutrustning och att den är i skick.

Mer information:

Mer information om verksamhetsutövarens skyldigheter

Mer information om säkerhetskraven för skidpister

Anvisning för större säkerhet i pisten och skidspåret 

överinspektör Kaarina Kärnä, telefon 010 6052 184
produktsäkerhetsingenjör Jaakko Laitinen, telefon 010 6052 194