Valikko

Turvallisuus rinteessä ja laduilla on monen tekijän summa

Tukes 21.2.2012 11.36
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että laskettelurinteiden turvallisuudesta päävastuussa ovat palveluntarjoajat eli hiihtokeskukset. Maastohiihtolatujen turvallisuudesta vastaa ladun ylläpitäjä. Yleisvaikutelma suomalaisten laskettelukeskusten ja latujen turvallisuudesta on hyvä ja vakavat tapaturmat ja onnettomuudet ovat harvinaisia. Hiihtolomakaudella on hyvä pitää mielessä, että jokainen laskettelija ja hiihtäjä voi useimmiten myös itse edistää omaa ja muiden turvallisuutta.

Hiihtokeskukset ovat kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) soveltamisalalle kuuluvia kuluttajapalveluita. Lain mukaan toiminnanharjoittaja, kuten rinnekeskuksen omistava yhtiö, vastaa keskuksen turvallisuudesta kokonaisuudessaan. Keskuksissa voi olla myös muita kuluttajapalveluita, kuten välinevuokraamo tai pulkkamäki, joiden tulee olla turvallisia.

– Hiihtokeskuksilta edellytetään turvallisuusasiakirjaa, jossa kuvataan, kuinka kohteessa huolehditaan asiakkaiden turvallisuudesta. Lisäksi keskusten velvollisuuksiin kuuluu ilmoittaa valvontaviranomaiselle vakavammista tapaturmista ja onnettomuuksista sekä toimista, joihin on ryhdytty turvallisuuden edistämiseksi, kertoo Tukesin ylitarkastaja Kaarina Kärnä.

Laskettelurinteiden ja hiihtolatujen turvallisuutta valvovat kuluttajaturvallisuusvalvonnan työnjaon mukaisesti käytännössä kuntien terveystarkastajat omilla alueillaan. Valtakunnallisesti valvontaa ohjaa ja ohjeistaa Tukes, joka tarvittaessa myös neuvoo kuntien terveystarkastajia.

Hyvästä turvallisuustilanteesta ja valvonnasta huolimatta on hyvä muistaa, että osa turvallisuudesta jää aina laskettelijan ja hiihtäjän omille harteille.

– Hiihtokeskusten antamia rinneturvallisuusohjeita, muita sääntöjä ja niin sanottua hiihtoetikettiä pitää noudattaa ja ottaa huomioon, että rinteissä on eritasoisia laskijoita. Ladulle tai rinteeseen ei myöskään koskaan pidä mennä alkoholin vaikutuksen alaisena, sanoo Tukesin tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen.

Aloittelijoiden kannattaa harkita hiihtokouluun osallistumista. Lisäksi laskettelijoiden ja hiihtäjien tulee huolehtia, että välineet ovat asianmukaiset ja kunnossa.

Lisätietoja:

Lisätietoja toiminnanharjoittajan velvollisuuksia

Tietoa laskettelupalvelujen turvallisuusvaatimuksista
Ohjeita turvallisuuden edistämiseen laskettelurinteessä ja hiihtoladulla

ylitarkastaja Kaarina Kärnä, puhelin 010 6052 184
tuoteturvallisuusinsinööri Jaakko Laitinen, puhelin 010 6052 194