Övning i säkerhetskunskaper är en bra rutin

31.1.2020 14.29
Nyhet

I simhallar och badanläggningar har personalen regelbundna övningar med simulerade olyckor. Regelbundna övningar är ett bra exempel på sådana goda rutiner som Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) lyfter fram bland konsumenttjänsterna 2020. I övningarna ingår repetitioner av första hjälpen-färdigheterna och räddning i vatten, t.ex. så att en målperson eller docka under vattnet lyfts från bassängens botten till ytan och upp ur bassängen.

Bild: Arja Kujalas tweet.

Man ordnar aktivt övningar även i simhallarna i Imatra.

– Här i Imatra har vi årligen övat yträddning tillsammans med räddningsverket, berättar Arja Kujala, chef för Imatra stads välfärdstjänster.

Under de två senaste åren har Imatras badvakter samtidigt systematiskt avlagt Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbunds simtest för badvakter, man har således systematiserat testerna och kvalitetssäkringen. Tidigare var verksamheten inte heller i Imatra så här programmerad. 

– Vi har även tillsammans tänkt igenom särskilt riskfyllda händelser och hur vi bättre ska kunna förutse och förebygga dem, konstaterar Kujala.

– Efter ovanan i början har medarbetarna tagit till sig den regelbundna övningen och funnit den viktig, och glädjen är stor när man lyckas underskrida fjolårets tid, berättar Arja Kujala stolt om sina medarbetare.

Gör god praxis till din rutin

Fortlöpande övning och upprätthållande av säkerhetskunskaperna är viktigt i alla konsumenttjänster. Tillämpa t.ex. följande tips:

  1. Identifiera med hjälp av riskanalys farorna i just din tjänst: Vilka är de mest typiska farliga situationerna? Hur bör du agera i dem? Vilka färdigheter bör förbättras eller upprätthållas kontinuerligt?
  2. Gör upp en årlig övningsplan. Variera övningarnas innehåll.
  3. Sök upp lämpliga kompisar att öva tillsammans med. Öva mycket med det egna gänget, men bjud även in andra branschkunniga, myndigheter eller varför inte andra tjänsteleverantörer i nejden.
  4. Ordna en diskussion efter övningen där deltagarna får ge respons. Vad gick bra och var finns utrymme för förbättring? Vad lärde vi oss?
  5. För bok över övningarna. Vad gjordes och vilka var med?

Vad är god praxis?

År 2020 publicerar Tukes på sin webbplats varje månad exempel på god praxis i anslutning till kundsäkerhet inom konsumenttjänster. Syftet är att dela säkerhetstips mellan olika tjänstesektorer, förmedla fler positiva nyheter om säkerhetsfrågor och lyfta fram det goda arbete som redan länge har gjorts för att förbättra kundernas säkerhet inom olika sektorer.

God praxis kan bestå av små framgångar, koncept som etablerats som vardagliga rutiner eller nya innovationer. De har visat sig fungera och vara effektiva i praktiken. De kan anpassas brett inom olika tjänstesektorer och hjälper tjänsteleverantörerna i det fortlöpande arbetet för att förbättra säkerheten.

– Införande av god praxis kan kräva en del arbete, men förutsätter inga omfattande resurser eller stora investeringar. God praxis fungerar som modell för andra: den kan kopieras, tillämpas och förbättras, berättar vikarierande sektionschef Mervi Murtonen vid Tukes sektion för konsumenttjänster.

– God praxis är i princip ingenting speciellt, och anses ofta som en självklarhet. Just därför kräver god praxis särskild uppmärksamhet nu.

Mer information:

vikarierande sektionschef Mervi Murtonen, tfn 029 505 2080, [email protected]

överinspektör Konsta Kulmala, tfn 029 505 2097, [email protected]

Säkerhetsanvisningarna för simhallar och badanläggningar finns på Tukes webbplats

Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund rf