Övervakningen av badstränder ska vara ordnad

Tukes 1.6.2011 9.00
Pressmeddelande

I Finland har årligen 150–170 personer drunknat under de tre senaste åren. Sommaren 2010 var särskilt tragisk – då drunknade hela hundra personer. De flesta drunkningsolyckorna sker under sommarens simturer. En effektivare övervakning av allmänna badstränder skulle göra stränderna tryggare. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund (FSL) påminner alla som upprätthåller badstränder, t.ex. kommunerna, att ordna strandövervakningen i god tid före den livligaste badsäsongen.


Ansvaret för säkerheten på allmänna badstränder vilar på tjänsteleverantören, som kan vara en kommun eller t.ex. innehavaren av en campingplats. Stränderna ska vara säkra oberoende av vem som ansvarar för dem eller om tjänsterna är avgiftsbelagda eller avgiftsfria. Lagen om konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet förutsätter att tjänsteleverantören är medveten om riskerna och förbereder sig för dem på ett lämpligt sätt.

Överinspektör Niina Kupiainen på Tukes betonar att den som upprätthåller en badstrand ska ordna strandövervakning på alla sådana badstränder där riskerna är betydande och där det är motiverat med tanke på säkerheten. Övervakning behövs särskilt på populära stränder som besöks av många människor. Andra orsaker kan vara att stranden är förbunden med risker, t.ex. att det är bråddjupt eller att där finns starka vattenströmmar. Även hopptorn, bryggor eller rutschbanor ökar behovet av övervakning.

– Strandvakterna ska vara tillräckligt många och de ska också ha den kompetens som krävs för att fungera som livräddare. I en akut situation ska strandvakten bl.a. kunna hjälpa en person upp ur vattnet, ge första hjälpen och se till att annan hjälp vid behov kallas till platsen, påminner Kupiainen. FSL ordnar livräddarkurser, som är ett sätt att visa att man har den kompetens som krävs för att arbeta som strandvakt. Kurstidpunkterna och kurskraven finns på FSL:s webbplats.

Vid utredningen av behovet av strandövervakning kan de som upprätthåller badstränder ta hjälp av Tukes checklista för säkerheten på badstränder. Listan tar upp faktorer som är viktiga för säkerheten på stränder och god praxis (länk till checklistan, på finska). De som upprätthåller badstränder kan också vända sig till Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund för att få råd om riskbedömningen.

Det är dock bra att komma ihåg att en ordnad strandövervakning inte fråntar besökarna ansvaret för sin egen säkerhet. Föräldrar ska alltid övervaka sina barns lek och bad oberoende av strandövervakningen. När barnen vill simma är det bra att en vuxen är med i vattnet, helst så att barnet befinner sig mellan den vuxna och stranden.

Mer information:

Överinspektör Niina Kupiainen, Tukes,  telefon 010 6052 184, [email protected]

Verksamhetsledare Pärla Salomaa och tekniska experten Ilpo Johansson, Finlands Simundervisnings- och Livräddningsförbund,  telefon (09) 343 6560.