Valikko

Uimarantojen valvonta kuntoon

Tukes 1.6.2011 9.00
Tiedote

Suomessa on hukkunut viimeisen kolmen vuoden aikana vuosittain noin 150-170 henkilöä. Erityisen murheellinen oli kesä 2010, jolloin hukkuneita oli peräti sata. Suuri osa hukkumiskuolemista tapahtuu kesän uintiretkillä.  Yleisten uimarantojen rantavalvontaa tehostamalla rannoista saataisiin turvallisempia.  Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto (SUH) muistuttavat rantojen ylläpitäjiä, kuten kuntia, rantavalvonnan järjestämisestä hyvissä ajoin ennen vilkkainta uintikautta.

Vastuu yleisten uimarantojen turvallisuudesta on palveluntarjoajalla, joka voi olla kunta tai vaikkapa leirintäalueen pitäjä. Rantojen on oltava turvallisia riippumatta siitä, kenen vastuulla ne ovat tai siitä, ovatko palvelut maksullisia tai maksuttomia.  Laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalveluiden turvallisuudesta edellyttää, että palveluntarjoaja tuntee riskit ja varautuu niihin asianmukaisesti.

Ylitarkastaja Niina Kupiainen Tukesista korostaa, että uimarannan ylläpitäjän on järjestettävä rantavalvonta kaikille sellaisille uimarannoille, joilla riskit ovat merkittäviä ja joilla se on turvallisuuden kannalta aiheellista. Erityisesti valvontaa tarvitaan suosituilla rannoilla, joissa käy paljon ihmisiä. Muita perusteita voivat olla rantaan liittyvät riskit, kuten jyrkkä syveneminen tai virtaava vesi.  Myös hyppytornit, laiturit tai liukumäet lisäävät valvonnan tarvetta.  

-  Rannoilla tulee olla riittävästi valvojia, joiden on oltava myös päteviä toimimaan rantapelastajina. Valvojan pitää kyetä tositilanteessa muun muassa auttamaan veden varaan joutunut pois vedestä, antamaan ensiapua ja huolehtimaan, että muuta apua saadaan tarvittaessa paikalle, muistuttaa Kupiainen.  SUH järjestää rantapelastajakursseja, joka on yksi tapa osoittaa pätevyys työskennellä uimarannalla valvojana. Kurssien ajankohdat ja kurssivaatimukset löytyvät SUH:n verkkosivuilta.

Rantavalvonnan tarvetta selvittäessään uimarantojen ylläpitäjät voivat käyttää apunaan Tukesin laatimaa uimarantojen turvallisuuden tarkastuslistaa . Listaan on koottu rantojen turvallisuuden kannalta merkittäviä asioita ja hyväksi katsottuja käytäntöjä.  Rantojen ylläpitäjät voivat kysyä riskinarviointiin neuvoja myös Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitosta.   

On kuitenkin hyvä muistaa, että vaikka rannalla olisi rantavalvonta kunnossa, se ei poista kävijöiden vastuuta turvallisuudestaan. Vanhempien tulee aina valvoa lastensa leikkejä ja uimista rantavalvonnasta riippumatta.  Kun lapset haluavat uida, on aikuisen hyvä olla mukana vedessä, mieluiten niin, että lapsi on aikuisen ja rannan välissä.

Lisätietoja:
Ylitarkastaja Niina Kupiainen, Tukes,  puhelin 010 6052 184, [email protected],  
toiminnanjohtaja Pärla Salomaa sekä  tekninen asiantuntija Ilpo Johansson,  Suomen Uimaopetus- ja  Hengenpelastusliitto,  puhelin 09-343 6560.