Hoppa till innehåll

Vältä onnettomuudet liikuntasaleissa ja -halleissa – huolehdi nostimien ja liikuntavälineiden kiinnitysten huollosta ja tarkastuksista

Julkaisuajankohta 5.11.2021 9.00
Uutinen

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) ja Etelä-Suomen aluehallintoviraston työsuojelun vastuualue ovat havainneet valvonnassaan, että liikuntasaleissa ja -halleissa käytettäviin nostimiin sekä liikuntavälineiden seinä- ja kattokiinnityksiin ei ole kaikissa kohteissa tehty riittäviä tarkastuksia ja huoltoja. Tämä voi johtaa esimerkiksi kuluvien osien, kuten vaijerien tai sakkeleiden, katkeamiseen. Tukes on saanut tietoonsa liikuntasaleista- ja halleista läheltä piti -tilanteita ja onnettomuuden, jossa voimistelurenkaan kattokiinnitys petti kesken suorituksen.


Liikuntahallit ja -välineet kuten voimistelurenkaat ja -köydet sekä koripallotelineet kuuluvat kuluttajaturvallisuuslain soveltamisalaan. Kuluttajaturvallisuuslain mukaan palveluntarjoajan tulee varmistua siitä, että kulutustavarasta tai kuluttajapalvelusta ei aiheudu vaaraa käyttäjille. 

Palveluntarjoajan, eli liikuntapaikan omistajan ja ylläpitäjän, tulee noudattaa liikuntavälineiden mukana tulleita asennus-, huolto- ja ylläpito-ohjeita. Jos alkuperäisiä ohjeita ei vanhoissa liikuntahalleissa ole saatavilla, palveluntarjoajan tulee itse määrittää sopivat tarkastus- ja huoltotiheydet liikuntavälineiden ja niiden kiinnitysten tarkastukselle. Tehdyistä tarkastus- ja huoltotoimenpiteistä on pidettävä kirjaa, jotta ylläpitotoiminta pysyy suunnitelmallisena ja kustannustehokkaana eikä laiminlyöntejä tapahdu. 

Toiminta-ohjeet liikuntasalien ja -hallien ylläpitäjille 

  1. Kartoita missä nostimia ja kiinteitä liikuntavälineitä on ja mikä on seinä- ja kattokiinnitysten kunto.
  2. Selvitä onko nostimien ja kiinteiden liikuntavälineiden tarkastukset ja huollot tehty säännöllisesti.
  3. Laadi liikuntasalien ja -hallien nostimia ja liikuntavälineitä koskeva ylläpitosuunnitelma. 
  4. Vastuuta toimenpiteet.
  5. Kirjaa nostimien ja liikuntavälineiden tarkastukset ja huollot ylös.

Harrastustoimintaan tarkoitetut liikuntasalit ja -hallit ovat usein myös työpaikkoja, ja niissä tehtävään opetus-, asennus- ja huoltotyöhön sovelletaan työturvallisuuslakia. Lain mukaan työnantajan on selvitettävä ja tunnistettava työstä aiheutuvat haitta- ja vaaratekijät. Työnantajan on myös huolehdittava, että työvälineiden toimintakuntoa seurataan valmistajan ohjeiden mukaisesti. 

Liikuntatiloissa voi olla useita eri käyttötarkoitukseen asennettuja nostimia ja vinssejä, jotka voivat aiheuttaa vaaraa käyttäjilleen. Niihin sovelletaan valtioneuvoston asetusta työvälineiden turvallisesta käytöstä ja tarkastamisesta sekä valtioneuvoston asetusta koneiden turvallisuudesta. Koneiksi katsottavia laitteita ovat esimerkiksi koripallotelineiden ja laskostuvien jakoverhojen sähköiset nostimet ja kokoontaitettavien katsomorakenteiden tai näyttämöiden sähköiset nostimet ja vintturit. Jos oma asiantuntemus ei koneiden vaarojen arviointiin ja kunnossapitoon riitä, on käytettävä ulkoista asiantuntijaa.

Lisätietoja:
Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)        
Arttu Mäkinen    
ylitarkastaja, kuluttajapalvelut
p. 029 5052 046
[email protected]

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Risto Lehikoinen
Tarkastaja, työsuojelu
p. 029 5016 434
[email protected]    

Kuluttajille tarjottavat palvelut