Hoppa till innehåll

Nytt krav på exporttillstånd för personlig skyddsutrustning på grund av coronaviruset

Utgivningsdatum 20.3.2020 16.55 | Publicerad på svenska 26.3.2020 kl. 8.19
Pressmeddelande

EU-kommissionen har utfärdat en förordning med stöd av vilken exporten av viss personlig skyddsutrustning som är nödvändig för bekämpning av spridningen av coronaviruset begränsas. Kommissionens förordning trädde i kraft 15.3.2020. Syftet med begränsningen är att säkerställa att det finns tillräckligt med skyddsutrustning som behövs för verksamheten för att förhindra ytterligare spridning av coronaviruset i EU.

Begränsningen gäller inte handel på EU:s inre marknad utan utförsel av skyddsutrustning från EU.

För närvarande tillämpas exporttillståndsförfarandet på den personliga skyddsutrustning som anges i bilaga I till förordningen, men bilagans tillämpningsområde och de produkter som ingår i förordningens tillämpningsområde kan senare justeras.

Tillståndsmyndigheten i Finland är avdelningen för arbete och jämställdhet vid social- och hälsovårdsministeriet (SHM). SHM meddelar när ministeriet börjar ta emot ansökningar.

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) övervakar överensstämmelsen med kraven hos personlig skyddsutrustning som är avsedd för konsumentbruk. Andningsskydd betraktas definitionsmässigt som avsedda för yrkesbruk.  

Mer information

Kommissionens genomförandeförordning

Kommissionens pressmeddelande om begränsningen

Nyhet: Tänk på detta när du säljer andningsskydd

Överinspektör Pipsa Korkolainen, tfn 029 5052 125

Överinspektör Asta Koivisto, tfn 029 5052 187

[email protected]