Hyppää sisältöön

Uusi vientilupavaatimus henkilönsuojaimille koronaviruksen takia

Julkaisuajankohta 20.3.2020 16.55
Tiedote

EU:n komissio on antanut asetuksen, jonka nojalla tiettyjen koronaviruksen leviämisen ehkäisyn kannalta tarpeellisten henkilönsuojainten vientiä rajoitetaan. Komission asetus astui voimaan 15.3.2020. Rajoituksen tarkoituksena on turvata virustorjunnan kannalta tarpeellisten suojainten riittävyys EU:ssa.

Rajoitus ei koske EU:n sisäkauppaa vaan suojainten vientiä pois EU:sta.

Tällä hetkellä vientilupamenettelyä sovelletaan asetuksen liitteessä I esitettyihin henkilönsuojaimiin, mutta liitteen soveltamisalaa ja asetuksen soveltamisalaan kuuluvia tuotteita voidaan myöhemmin tarkistaa.

Suomessa lupaviranomaisena toimii sosiaali- ja terveysministeriön (STM) työ- ja tasa-arvo-osasto. STM ilmoittaa kun hakemuksia aletaan ottaa vastaan.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) valvoo kuluttajakäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten vaatimustenmukaisuutta. Hengityksensuojaimet katsotaan lähtökohtaisesti ammattikäyttöön tarkoitetuiksi.  

Lisätietoa

Komission täytäntöönpanoasetus, asetuksen muutos

Komission lehdistötiedote rajoituksesta

Uutinen: Huomioi nämä, kun myyt hengityksensuojaimia

ylitarkastaja Pipsa Korkolainen, p. 029 5052 125

ylitarkastaja Asta Koivisto, p. 029 5052 187

[email protected]

 
Sivun alkuun