Få allvarliga olyckor i turridningsstall

Tukes 26.6.2017 10.00
Pressmeddelande

Säkerheten i turridningsstallen ligger på en bra nivå. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) genomförde ett projekt i vilket inspekterades turridningsstallens säkerhetsförfaranden runtom i Finland. I projektet observerades att det inträffar väldigt få allvarliga olyckor.

Alla stall som erbjuder ridtjänster omfattas av konsumentsäkerhetslagen. Turridningsstallföretagarna ska ha ett i lagen föreskrivet säkerhetsdokument. Alla stallen som inspekterades inom ramen för projektet hade detta dokument och standarden på dokumenten var god.


– Turridningsstallen har en positiv attityd gällande utveckling av säkerhetsfrågor, berättar Kielo Kestinmäki som genomförde projektet. Suomen Vaellustallien liitto ry (Förbundet för turridningsstall i Finland), Finlands Ryttarförbund rf. samt lokala föreningar för främjande av turism har gjort ett gott arbete för att höja turridningsstallens säkerhet, fortsätter Kestinmäki. I projektet påträffades även stall som behöver sköta säkerhetsfrågorna bättre. Nivån på stallen varierade också något.

Med turridningsstall avses stall i vilka kunderna får rida ut i terrängen på en tur, vars längd varierar mellan allt från en timmes ridutflykt till flera dagar långa vandringar. Kundernas varierande ridkunskaper och att röra sig i terrängen skapar säkerhetsutmaningar för turridningsstallen. I Finland finns det omkring 100 stall som erbjuder terräng- och vandringsritter.


I Tukes övervakningsprojekt deltog 33 vandringsstall från runtom i Finland (se karta). I 19 av stallen utfördes en säkerhetsledningskontroll på plats. Vidare utfördes dokumentkontroller i 14 stall. I en stor del av stallen inträffade det inga allvarliga olyckor. Med en allvarlig olycka avses att kunden skadar sig så allvarligt att en ambulans eller läkare behöver tillkallas.

I projektet utreddes även hur ofta det i turridningsstallen händer att ryttaren faller av hästen (se graf).  De flesta fall från hästen inträffar i stallen, vars kunder ofta är turister. Det stora antalet fall från hästen förklaras med att en stor andel av kunderna är oerfarna ryttare.

Konsumentsäkerhetslagen gäller alla som erbjuder ridtjänster. Enligt lagen ansvarar verksamhetsutövaren, exempelvis en turridningsstallföretagare, för verksamhetens säkerhet under hela den tid som tjänsten pågår. Tukes övervakar konsumentsäkerhetslagstiftningen i Finland.

Stallen i Norra Finland föregångare

Styrkor och svagheter

+ Reflexvästar och säkerhetsstigbyglar används betydligt aktivare än tidigare.

+ Flera nya applikationer för planering av rutter tillämpas. Rutterna planeras med beaktande av säkerhetsaspekter.

+ Lappland har satsat på säkerhet inom turismen. I turridningsstallen i Norra Finland återspeglades detta i positiva lösningar och säkerhetsplaner.

– Det förekom brister i uppteckningen av ruttplanerna.

– Instruktörerna hade utbildning i första hjälpen, men alla hade inte uppdaterat sina kunskaper.

– Alla företagare kände inte ännu till bokföringen av olyckor och skyldigheten att anmäla allvarliga olyckor till Tukes.

Ytterligare information:

Överinspektör Kielo Kestinmäki, tfn 029 5052 095 [email protected]

Fall från hästen hör till de godtagbara riskerna inom ridning. I projektet utreddes hur många vanliga fall från hästen som inträffar i förhållande till kundmängden. Antalet fall från hästen har inte en direkt korrelation med kundmängden eller säkerhetsnivån eftersom stallen har olika sätt att uppteckna fall. Det inträffar i genomsnitt 0–2 allvarliga fall från hästryggen per stall/år.
 
 I projektet deltog stall runtom i landet.