Vaellustalleilla vähän vakavia onnettomuuksia

Tukes
26.6.2017 10.00
Tiedote

Vaellustallien turvallisuus on hyvällä tasolla. Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) toteutti projektin, jossa tarkastettiin vaellustallien turvallisuuskäytäntöjä ympäri Suomea. Projektissa havaittiin, että vakavia onnettomuuksia tapahtuu varsin vähän.

Kaikkia ratsastuspalveluita tarjoavia talleja koskee kuluttajaturvallisuuslaki. Vaellustalliyrittäjillä tulee olla lain vaatima turvallisuusasiakirja. Kaikilta projektissa tarkastetuilta talleilta tällainen löytyi, ja asiakirjojen taso oli hyvä.

– Vaellustalleilla on positiivinen asenne turvallisuusasioiden kehittämiseen, projektin toteuttaja Kielo Kestinmäki kertoo. Suomen Vaellustallien liitto ry, Suomen Ratsastajainliitto ry sekä paikalliset matkailun edistämisyhdistykset ovat tehneet hyvää työtä vaellustallien turvallisuuden parantamiseksi, Kestinmäki jatkaa. Projektissa löydettiin myös talleja, joilla oli parannettavaa turvallisuusasioissa. Lisäksi tallien taso vaihteli jonkun verran.

Vaellustalleilla tarkoitetaan talleja, joissa asiakkaat pääsevät ratsastamaan maastossa tunnin ratsastusretkestä aina useamman päivän pituisille vaelluksille asti. Vaellustalleilla haasteita turvallisuudelle tuovat asiakkaiden vaihteleva ratsastustaito sekä maastossa liikkuminen. Suomessa on noin 100 tallia, jotka tarjoavat maasto- ja vaellusratsastusta.

Tukesin valvontaprojektissa oli mukana 33 vaellustallia eri puolilta Suomea (ks. kartta). Näistä 19 tallille tehtiin turvallisuusjohtamistarkastus paikan päällä. Lisäksi tehtiin asiakirjatarkastuksia 14 tallille. Suurella osalla talleista ei ollut tapahtunut lainkaan vakavia onnettomuuksia. Vakavalla onnettomuudella tarkoitetaan sitä, että asiakas loukkaantuu niin vakavasti, että tarvitaan ambulanssia tai lääkärin apua.

Projektissa selvitettiin myös sitä, kuinka paljon vaellustalleilla tapahtuu hevosten selästä putoamisia (ks. kuvaaja).  Eniten näitä putoamisia tapahtuu talleilla, joilla käy paljon turisteja. Putoamisten suurta määrää selittää kokemattomien ratsastajien suuri osuus asiakaskunnasta.

Kuluttajaturvallisuuslaki koskee kaikkia ratsastuspalveluiden tarjoajia. Lain mukaan toiminnanharjoittaja, kuten vaellustalliyrittäjä, vastaa toiminnan turvallisuudesta koko palvelun ajan. Tukes valvoo kuluttajaturvallisuuslainsäädäntöä Suomessa.

Pohjoisen tallit edelläkävijöitä

Vahvuuksia ja heikkouksia

+ Heijastinliivejä ja turvajalustimia käytetään paljon aktiivisemmin kuin aikaisemmin.

+ Käytössä on useita uusia sovelluksia reittisuunnitelmien tekemiseen. Reittejä suunniteltiin turvallisuusnäkökulmat huomioiden.

+ Lappi on panostanut turvallisuuteen matkailussa. Tämä näkyi Pohjois-Suomen vaellustalleilla positiivisina ratkaisuina ja turvallisuussuunnitelmina.

– Reittisuunnitelmien kirjaamisessa oli puutteita.

– Ensiapukoulutukset olivat ohjaajilla suoritettuina, mutta ne eivät olleet kaikilla ajan tasalla.

– Onnettomuuskirjanpito ja ilmoitusvelvollisuus vakavista onnettomuuksista Tukesiin eivät vielä olleet kaikkien yrittäjien tiedossa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Kielo Kestinmäki, puh. 029 5052 095, [email protected]

Hevosen selästä putoaminen kuuluu ratsastuksessa hyväksyttäviin riskeihin. Projektissa selvitettiin, paljonko talleilla tapahtuu tavanomaisia putoamisia suhteessa asiakasmäärään. Putoamismäärät eivät korreloi suoraan asiakasmääriin tai turvallisuustasoon, koska talleilla on erilaisia tapoja putoamisten kirjaamiseen. Vakavia putoamisia tapahtuu keskimäärin 0–2 kpl / talli/ vuosi.
Projektissa oli mukana talleja valtakunnallisesti.