Undvik ögonskador på nyåret - på med skyddsglasögonen även om du bara är åskådare av fyrverkeriet!

Mediatiedote 27.12.2018 8.53
Pressmeddelande
Kom ihåg skyddsglasögon

Vid varje årsskifte har 10–20 personer fått ögonskador av fyrverkerier. Skadade har varit såväl raketskyttar som åskådare – och de flesta har inte haft skyddsglasögon. Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner: om du tänker skjuta raketer eller gå och se på fyrverkerier med familj eller kompisar, skaffa då skyddsglasögon åt alla! De kan rädda synen för dig och dina vänner. Tukes fyrverkerikampanj har tre teman i år: skaffa skyddsglasögon, se till att fyrverkeritårtan står stadigt och läs bruksanvisningarna. Kampanjen visas på sociala medier och på Yles kanaler.

Försäljningen av nyårsfyrverkerier inleds i dag den 27 december. Fyrverkerier får säljas och överlåtas endast till personer som har fyllt 18 år. Du bär väl ditt ansvar som vuxen och ser till att barn inte hanterar fyrverkeripjäser. Köp skyddsglasögon till alla som ska vara med på raketfesten samtidigt som du köper raketerna. Om du redan har skyddsglasögon, gräv fram dem ur gömman i tid före de behövs. Skyddsglasögon är obligatoriska för raketskytten och rekommenderas starkt även för åskådarna.

Fyrverkerier orsakar ögonskador även för åskådare

I fjol orsakade fyrverkerier sammanlagt 12 ögonskador som krävde sjukhusvård. Endast en av dem som fick men bar skyddsglasögon, sex av dem som fick men var åskådare och tre var under 18 år.

Åren 2016 och 2017 var antalet ögonskador lägst sedan den nuvarande lagstiftningen om fyrverkerier trädde i kraft i december 2009.  Då förbjöds små romerska ljus och småraketer, skyddsglasögon blev obligatoriska för skytten, tiden att skjuta raketer förkortades och en åldersgräns på 18 år för hantering av fyrverkerier infördes. Den dystraste statistiksiffran, 47 ögonskador, noterades vid årsskiftet 2009–2010, just på samma tid med lagändringen. Statistik över ögonskador 2000–2017 finns i Tukes meddelande

– Trots att skyddsglasögon blev obligatoriska för dem skjuter raketer redan 2009, försummar fortfarande alltför många att använda dem, säger sektionschef Kurt Kokko. 

Tukes lät utföra en enkät om finländarnas fyrverkerihantering vid förra årsskiftet och drygt 1 000 personer svarade. Totalt 16 procent av dem som hanterade fyrverkerier ämnade inte använda skyddsglasögon vid avfyrningen och endast två av tre raketskyttar tar del av bruksanvisningarna. Enkäten visade att män är ivrigare raketskyttar, men sämre på att använda skyddsglasögon än kvinnor och att de läser bruksanvisningarna mer sällan än kvinnorna. De fyrverkerirelaterade olyckorna drabbar också främst män.

Kampanjvideo där en raket och en batteri träter om användningen av skyddsglasögon

I Tukes nyårsfyrverkerikampanj är figurerna Reijo Raket och Batterifru, som har väldigt olika syn på säkerhetsfrågor, t.ex. användningen av skyddsglasögon. Kampanjfilmerna är tre och deras teman är förutom vikten av att använda skyddsglasögon även att fyrverkeritårtor ska placeras så att de står stadigt och att bruksanvisningen ska läsas. Kampanjfilmerna visas på Yles kanaler och sociala medier under årets sista vecka. Kampanjen har finansierats av Tukes, Tullen och Ögon- och vävnadsbankstiftelsen.

Mer information:
Sektionschef Kurt Kokko, tfn 029 5052 128,
Kommunikationsdirektör Mirva Kipinoinen (säkerhetskampanjen för fyrverkerier), tfn 029 5052 119, fö[email protected]

Bilagor:

Statistik över ögonskador orsakade av fyrverkerier 2013–2017

Video Skyddsglasögonen

Serie: Så här avfyrar dy fyrverkeripjäser korrekt

30.12.2018 Lagändringens år ändrats.

Räjähteet, ilotulitteet, patruunat ja ruuti