Undvik onödig användning av biocider för insektsbekämpning

Mediatiedote 27.6.2018 13.03
Pressmeddelande
Insektsgifter gör ingen åtskillnad mellan olika insektsarter utan skadar alltid insekter inom behandlingsområdet.

Använd insektsgifter enbart vid verkliga behov. Handla ansvarsfullt och minimera användningen av insektsgifter både inomhus och på tomten.

Insektsgifter gör ingen åtskillnad mellan olika insektsarter utan skadar alltid insekter inom behandlingsområdet. Även harmlösa och till med nyttiga insekter, såsom pollinerare, utsätts alltså för fara. När du handlar ansvarsfullt och minimerar användningen av insektsgifter, särskilt utomhus, tryggar du naturens mångfald för din egen del. 

Insekter kan ofta bekämpas utan att använda gifter. En blomrabatt kan flyttas längre från huset och man kan täppa till de vägar som insekterna använder. Användning av kemikalier ska alltid vara den sista metoden.

Insektsgifter av biocidtyp används för att skydda människor, djur, material eller objekt. När du överväger bekämpning, skilj på skadeinsekter och ofarliga organismer. Bostadsgäster som påträffas inomhus, såsom lockespindlar, gråsuggor eller sockermyror, är i allmänhet ofarliga. Insekter som klassificeras som skadeinsekter är ett hot mot konstruktioner, varor, livsmedel eller människor. Skadeinsekter är exempelvis faraomyror, klädmalar, sågtandade plattbaggar och vägglöss.

Insekter är till nytta

Största delen av insekter och andra leddjur är harmlösa och nyttiga. Utan pollinerare skulle vi bli utan bär, frukter och många andra matväxter. Utöver pollineringen producerar insekter även andra ekosystemtjänster, såsom gödselbaggar när de sönderdelar och gräver ned gödsel eller när nyckelpigor äter bladlöss. Även myror är nyttoleddjur.

Insekterna har minskat i vår miljö, vilket är en delorsak till att fågelstammar har kollapsat. Forskare tror att skadedjursgifter är den största orsaken till att insekterna har minskat. Mängden av flygande insekter i Europa har på 30 år minskat upp till 80 procent. Att livsmiljöer splittras och blir ensidiga hotar också miljöns mångfald.

Varningen ”Farligt för bin” på försäljningsemballage

Insektsgifter av biocidtyp får man i Finland marknadsföra och använda enbart om de är godkända av Tukes. Godkända preparat finns i Tukes biocidregister.

I sina senare och kommande tillståndsbeslut avseende insektsgifter av biocidtyp kräver Tukes att preparat som är särskilt farliga för pollinerare i framtiden ska märkas med texten ”Farligt för bin”. Användning av vissa preparat i närheten av blommande växter och bikupor förbjuds i fortsättningen.

När du använder kemikaliepreparat, handla enligt anvisningarna på förpackningen. Enbart genom att följa bruksanvisningen kan du minimera riskerna med att använda preparaten.

Mer information:

överinspektör Elina Rydman, tfn 029 505 2079, e-post fö[email protected]

sektionschef Paula Haapasola, tfn 029 505 2020, e-post fö[email protected]