Vältä turhaa biosidien käyttöä hyönteisten torjunnassa

Mediatiedote
27.6.2018 13.03
Tiedote
Hyönteismyrkyt vahingoittavat myös hyödyllisiä ja vaarattomia hyönteisiä

Käytä hyönteismyrkkyjä vain todelliseen tarpeeseen. Toimi vastuullisesti ja minimoi hyönteismyrkkyjen käyttö niin sisätiloissa kuin pihapiirissäkin.

Hyönteismyrkyt eivät erottele hyönteislajeja toisistaan vaan vahingoittavat kaikkia hyönteisiä käsittelyalueella.  Vaarassa ovat siis myös harmittomat ja jopa hyödylliset hyönteiset, kuten kasvien pölyttäjät. Kun toimit vastuullisesti ja minimoit hyönteismyrkkyjen käytön varsinkin ulkotiloissa, turvaat osaltasi luonnon monimuotoisuutta. 

Hyönteisiä voi usein torjua muutenkin kuin myrkkyjä käyttämällä. Kukkapenkkiä voi siirtää kauemmaksi talon vierestä ja hyönteisten käyttämät kulkureitit voi tukkia. Kemikaalien käytön pitäisi aina olla viimeinen keino.

Biosidisia hyönteismyrkkyjä käytetään ihmisten, eläinten, materiaalien tai esineiden suojaamiseen. Kun harkitset torjuntaa, tee ero tuhohyönteisten ja vaarattomien eliöiden välillä. Sisätiloissa satunnaiset asuntovieraat, kuten lukit, siirat tai sokerimuurahaiset, ovat yleensä vaarattomia. Tuhohyönteisiksi luokiteltavat hyönteiset ovat oikea uhka rakenteille, tavaroille, elintarvikkeille tai ihmisille. Tuhohyönteisiä ovat esimerkiksi faaraomuurahaiset, vaatekoit, riisihäröt ja luteet.

Hyönteisistä on hyötyä

Suurin osa hyönteisistä ja muista niveljalkaisista on harmittomia ja hyödyllisiä. Ilman pölyttäjiä jäisimme ilman marjoja, hedelmiä ja monia muita ruokakasveja. Hyönteiset tuottavat pölytyksen lisäksi muitakin ekosysteemipalveluita, kuten lantakuoriaiset hajottaessaan ja haudatessaan lantaa tai leppäkertut syödessään kirvoja. Myös muurahaiset ovat hyötyniveljalkaisia.

Hyönteiset ovat vähentyneet ympäristössämme, mikä on osasyy lintukantojen romahtamiseen. Tutkijat uskovat, että tuholaismyrkyt ovat suurin syy hyönteisten vähenemiseen. Lentävien hyönteisten määrä on Euroopassa pienentynyt 30 vuodessa jopa 80 prosentilla. Elinympäristöjen pirstoutuminen ja yksipuolistuminen uhkaavat myös ympäristön monimuotoisuutta.

Vaarallista mehiläisille -varoitus myyntipäällyksiin

Suomessa saa markkinoida ja käyttää ainoastaan Tukesin hyväksymiä biosidisia hyönteismyrkkyjä. Hyväksytyt valmisteet löytyvät Tukesin biosidirekisteristä.

Tukes velvoittaa uusimmissa ja tulevissa biosidisia hyönteismyrkkyjä koskevissa lupapäätöksissään, että pölyttäjille erityisen vaaralliset valmisteet merkitään tulevaisuudessa ”Vaarallista mehiläisille” -tekstillä. Joidenkin valmisteiden käyttö kielletään jatkossa kukkivien kasvien ja mehiläispesien lähellä.

Kun käytät kemikaalivalmisteita, toimi pakkauksesta löytyvien ohjeiden mukaisesti. Vain käyttöohjeita noudattamalla voit minimoida valmisteiden käytön riskit.

Lisätietoja:

ylitarkastaja Elina Rydman, puh. 029 505 2079, sähköposti [email protected]

ryhmäpäällikkö Paula Haapasola, puh. 029 505 2020, sähköposti [email protected]