Nätbutikernas marknadsföring får inte uppmuntra till farligt agerande

Tukes 8.1.2018 10.38
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) påminner nätbutikerna om att säkerhetskraven även gäller marknadsföring på nätet. Marknadsföringsmaterialet får inte uppmuntra till att produkten eller tjänsten används på ett farligt sätt. Det ska fästas särskild uppmärksamhet vid bilder och videor som visas om produkten eller tjänsten och som visar hur de används.

Enligt Tukes observationer har vissa nätbutikers marknadsföring delvis varit vilseledande med tanke på säker användning. Produkter och tjänster har marknadsförts på sådana sätt, som kan leda konsumenterna att använda produkterna eller tjänsterna på ett farligt sätt eller under farliga omständigheter.

Hösten 2017 kontrollerade Tukes den aktuella marknadsföringen av produkter och tjänster hos slumpmässigt utvalda nätbutiker. Utifrån en mera omfattande granskning av nätbutikernas marknadsföringsmaterial plockades 15 nätbutiker av olika storlek ut. De säljer till exempel eldkorgar, terrassvärmare, ljus, reflekterande produkter och snöskotertjänster.

Tukes skickade ett instruktionsbrev till nätbutikerna med säkerhetskrav som gäller marknadsföring på nätet. Resultaten var mest positiva: Största delen av de nätbutiker som fick brevet reagerade snabbt och tog bort eller korrigerade de vilseledande uppgifter eller bilder som getts om produkten eller tjänsten. Nätbutikerna har varit genuint intresserade av sina skyldigheter i fråga om marknadsföring.

Reklambilder får inte vara vilseledande

Skyldigheterna enligt konsumentsäkerhetslagstiftningen gäller också för näthandel. Marknadsföringskommunikation får inte ge ett intryck av att produkten eller tjänsten kan användas eller genomföras på ett sådant sätt eller i sådana förhållanden där det de facto inte är säkert att använda den. Sådana exempel är bl.a.

  • en gasanordning avsedd för utomhusbruk får inte marknadsföras för inomhusbruk genom att visa bilder där den används inomhus
  • marknadsföringsbilder där ljus bränns i arrangemang, där det inte är säkert att bränna dem
  • marknadsföring av forsrännings- eller ridtjänster med bilder, där användarna inte använder hjälm

Den som säljer konsumtionsvaran eller konsumtionstjänsten ansvarar för dess säkerhet

Produkterna och tjänsterna får inte medföra fara för någons hälsa eller egendom. Enligt lag betraktas bland annat en sådan konsumtionsvara eller konsumtionstjänst som farlig, som kan orsaka skada, förgiftning, sjukdom eller annan risk för hälsan eller egendom på grund av att osanna, vilseledande eller bristfälliga uppgifter lämnats om den.

När Tukes bedömer den fara som produkten orsakar, beaktas även bilder, ritningar, videor och annan information som visats i marknadsföringsmaterialet. Tukes uppmanar att beakta de krav som lagstiftningen ställer även när marknadsföringsmaterialet utarbetas.

Eftersom konsumenten vid distansförsäljning inte kan kontrollera märkningar på produkten och dess bruksanvisningar i förväg ska information som är nödvändig med tanke på konsumentens säkerhet alltid ges i samband med försäljningsannonsen. Konsumenten ska redan innan köpbeslutet kunna bedöma risker i anslutning till användningen av produkten.

Om tillverkaren, importören eller säljaren försummar sin skyldighet att lämna uppgifter kan Tukes vidta åtgärder enligt konsumentsäkerhetslagen (920/2011) för att säkerställa konsumenternas säkerhet och ålägga korrigeringsåtgärder avseende uppgifterna och marknadsföringsmaterialet som getts.

Tukes kan ingripa i vilseledande marknadsföring om det orsakar fara. Marknadsföring som är vilseledande med tanke på konsumentens rättigheter omfattas av Konkurrens- och konsumentverkets behörighet.

Mera information:

Överinspektör Minna Kumpulainen, tfn 029 5052 144, [email protected]

Tukes.fi: skyldighet att lämna uppgifter till konsumenterna

Tukes anvisning 6/2015 Uppgifter som ska lämnas om konsumtionsvaror och konsumenttjänster

Tjänsteleverantörens skyldigheter

Reflekterande produkter och marknadsföring av dem