Verkkokauppojen markkinoinnissa ei saa kannustaa vaaralliseen toimintaan

Tukes
8.1.2018 10.38
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa verkkokauppoja siitä, että turvallisuusvaatimukset koskevat myös verkkomainontaa. Markkinointimateriaali ei saa kannustaa käyttämään tuotetta tai palvelua vaarallisella tavalla. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää tuotteen tai palvelun yhteydessä esitettäviin kuviin ja videoihin, jotka viestivät niiden käyttötavoista.

Tukesin havaintojen mukaan joidenkin verkkokauppojen markkinointi on ollut osin harhaanjohtavaa turvallisen käytön näkökulmasta. Tuotteita ja palveluja on markkinoitu tavoilla, jotka saattavat ohjata kuluttajat käyttämään tuotteita tai palveluja vaarallisesti tai vaarallisissa olosuhteissa.

Syksyllä 2017 Tukes tarkasti satunnaisesti valittujen verkkokauppojen ajankohtaisten tuotteiden ja palveluiden markkinointia. Laajemman verkkokauppojen markkinointimateriaalien tarkastelun pohjalta mukaan valikoitui 15 erikokoista verkkokauppaa, jotka myyvät esimerkiksi tulikoreja, terassinlämmittimiä, kynttilöitä, heijastavia tuotteita ja moottorikelkkapalveluja.

Tukes lähetti verkkokaupoille ohjauskirjeen verkkomainontaa koskevista turvallisuusvaatimuksista. Tulokset olivat pääosin positiivisia: Suurin osa kirjeen saaneista verkkokaupoista reagoi nopeasti ja poisti tai korjasi tuotteesta tai palvelusta annettuja harhaanjohtavia tietoja ja kuvia. Verkkokaupat ovat olleet aidosti kiinnostuneita markkinointia koskevista velvoitteistaan.

Mainoskuvat eivät saa johtaa harhaan

Kuluttajaturvallisuuslainsäädännön velvoitteet koskevat myös verkkokauppaa. Markkinointiviestinnässä ei saa antaa vaikutelmaa, että tuote tai palvelu soveltuu käytettäväksi tai suoritettavaksi sellaisilla tavoilla tai sellaisissa olosuhteissa, joissa sitä ei todellisuudessa ole turvallista käyttää. Tällaisia esimerkkejä ovat mm.

  • ulkokäyttöön tarkoitetun kaasulaitteen mainonta sisäkäyttöön soveltuvaksi esittämällä kuvia, joissa sitä käytetään sisätiloissa
  • kynttilöiden polttaminen markkinointikuvissa asetelmissa, joissa niitä ei ole turvallista polttaa
  • koskenlasku- tai ratsastuspalvelun markkinointi kuvilla, joissa palvelun käyttäjät ovat ilman kypärää.

Myyjä vastaa kulutustavaran ja kuluttajapalvelun turvallisuudesta

Tuotteet ja palvelut eivät saa aiheuttaa vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Lain mukaan vaaralliseksi katsotaan muun muassa sellainen kulutustavara tai kuluttajapalvelu, joka siitä annettujen totuudenvastaisten, harhaanjohtavien tai puutteellisten tietojen vuoksi voi aiheuttaa vamman, myrkytyksen, sairauden tai muun vaaran terveydelle tai omaisuudelle.

Kun Tukes arvioi tuotteen aiheuttamaa vaaraa, otetaan huomioon myös markkinointimateriaalissa esitetyt kuvat, piirrokset, videot ja muut tiedot. Tukes kehottaa ottamaan huomioon lainsäädännön vaatimukset jo silloin, kun markkinointimateriaalia luodaan.

Koska kuluttaja ei voi etämyynnissä tutkia tuotteen merkintöjä ja käyttöohjeita ennakolta, kuluttajan turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot on annettava aina myynti-ilmoituksen yhteydessä. Kuluttajan on pystyttävä arvioimaan ennen ostopäätöksen tekemistä tuotteen käyttöön liittyvät vaarat.

Jos valmistaja, maahantuoja tai myyjä laiminlyö tietojenantovelvollisuutensa, Tukes voi ryhtyä kuluttajaturvallisuuslain (920/2011) mukaisiin toimiin kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi ja määrätä korjaamaan annettuja tietoja ja markkinointimateriaalia.

Tukes voi puuttua harhaanjohtavaan markkinointiin, jos siitä aiheutuu vaaraa. Kuluttajan oikeuksien kannalta harhaanjohtava markkinointi kuuluu Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimivaltaan.

Lisätiedot:

Ylitarkastaja Minna Kumpulainen, puh. 029 5052 144, [email protected]

Tukes.fi: tietojen antaminen kuluttajille

Tukes ohje 6/2015 Kulutustavaroista ja kuluttajapalveluista annettavat tiedot

Palveluntarjoajan velvollisuudet

Heijastavat tuotteet ja niiden markkinointi