Risk för storolycka i Vihtavuori, Tukes bildar en utredningsgrupp

Tukes 10.7.2013 17.57
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) bildar en utredningsgrupp på grund av explosionstillbudet på krutfabriken i Vihtavuori i Laukaa. På fabriksområdet i Vihtavuori hanteras farliga kemikalier i stor skala. Tukes övervakar upplagringen och användningen av dem.

Tillbudet som började på natten fortsätter i Vihtavuori.

Tukes beviljar tillstånd till produktionsanläggningar i Finland som hanterar eller lagrar farliga kemikalier i stor skala. Tukes övervakar också dessa anläggningar genom regelbundna inspektioner. Inspektionsintervallet beror på hur stora mängder farliga kemikalier anläggningarna hanterar och på deras farlighet. De farligaste anläggningarna såsom företagen på fabriksområdet i Vihtavuori ska lämna säkerhetsutredningar, vilket innebär att inspektionsintervallet är ett år. Tukes kan också förkorta eller förlänga inspektionsintervallerna utifrån sina observationer.

Tukes utförde senaste en regelbunden inspektion på Oy Forcit Ab den 26 september 2012. I samband med inspektionen anmärkte Tukes på upplagringen av avfallskärl i plast i närheten av företagets produktionsanläggning och lagerbyggnad. Avfallskärlen innehåller ca 150-200 ton kemikalier. Tukes har krävt att företaget ska rätta till de missförhållanden som konstaterats vid inspektionen så snabbt som möjligt, även om det är mycket osannolikt att olika avfall reagerar med varandra och antänds.

Forcit lämnade i maj 2013 en tillståndsansökan för att rätta till de observerade bristerna. Tukes krävde en utredning om identifiering och bedömning av risker till ansökan. Dessutom krävde Tukes en tidsplan inom vilken avfallshanteringen skulle sättas i skick. Företaget lämnade de begärda tilläggsutredningarna den 5 juli.

Oy Forcit Ab tillverkar sprängämnen för civila och militära ändamål. I tillverkningen används olika kemikalier som lagras på fabriksområdet, även ämnen som är farliga för hälsan och/eller miljön samt brännbara vätskor.

Förutom Oy Forcit Ab finns det två andra sprängämnestillverkare på fabriksområdet i Vihtavuori. Fabriksområdet har byggts så att det inte uppstår stora sprängämneskoncentrationer.

Mer information:

överingenjör Kirsi Levä, tfn 029 5052 162

e-post: [email protected]

Senaste rapport om regelbunden inspektion

Tidigare olyckor och tillbud på Oy Forcit Ab:s fabriksområde: 

2013 Tillbud

                      Avfallskärl med sprängämnen antändes

2011 Mycket allvarlig olycka

                      Explosion på sprängämnesfabrikens förbränningsplats

2008 Tillbud

                      En sprängpatron exploderade i närheten av en arbetstagare

2004 Olycka

                      En sprängpatron exploderade på sprängpatronsfabriken

2003 Olycka

                      Explosion under testning av sprängpatroner

2001 Allvarlig olycka

                      Brand på sprängämnesfabriken