Valikko

Vihtavuoressa suuronnettomuusvaara, Tukes perustaa tutkintaryhmän

Tukes 10.7.2013 17.57
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) perustaa tutkintaryhmän Laukaan Vihtavuoren ruutitehtaan räjähdysvaaran takia. Vihtavuoren ruutitehtaan tehdasalueella käsitellään laajamittaisesti vaarallisia kemikaaleja, joiden varastointia ja käyttöä Tukes valvoo.

Yöllä alkanut Vihtavuoren vaaratilanne jatkuu edelleen.

Tukes antaa Suomessa luvan tuotantolaitoksille, jotka käsittelevät tai varastoivat vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti. Tukes myös valvoo tuotantolaitoksia määräaikaistarkastuksilla. Kemikaalilaitosten tarkastusväli riippuu laitoksella olevien vaarallisten kemikaalien määristä ja vaarallisuudesta. Vaarallisimmilta laitoksilta, kuten Vihtavuoren tehdasalueella toimivilta yrityksiltä, vaaditaan turvallisuusselvitystä, jolloin tarkastusväli on vuosi. Tukes voi myös tihentää tai harventaa tarkastuksia valvontahavaintojen perusteella.

Tukes on tehnyt viimeksi määräaikaistarkastuksen Oy Forcit Ab:ssä 26. syyskuuta 2012. Tarkastuksen yhteydessä Tukes on huomauttanut muovisten jätekonttien varastoinnista yrityksen tuotantolaitoksen ja varastorakennuksen läheisyydessä. Jätekontit sisältävät noin 150-200 tonnia kemikaaleja. Tukes on edellyttänyt yritystä korjaamaan tarkastuskierroksella todetut epäkohdat ensi tilassa, vaikka osan jätteistä reagointi keskenään ja syttyminen on erittäin epätodennäköistä.

Forcit teki toukokuussa 2013 lupahakemuksen tarkastuksella havaittujen puutteiden korjaamiseksi. Tukes vaati hakemukseen selvitystä vaarojen tunnistamisesta ja riskien arvioinnista. Lisäksi Tukes vaati aikataulua siitä, mihin mennessä jätteiden hävittäminen on saatu järjestykseen. Yritys on toimittanut tarvittavat lisäselvitykset 5. heinäkuuta.

Oy Forcit Ab valmistaa siviili- ja sotilasräjähteitä. Valmistuksessa käytetään ja tehdasalueella varastoidaan erilaisia kemikaaleja, joukossa myös terveydelle ja/tai ympäristölle vaarallisia aineita sekä palavia nesteitä.

Vihtavuoren tehdasalueella sijaitsee Oy Forcit Ab:n lisäksi myös kaksi muuta räjähteitä valmistavaa tehdasta. Tehdasaluetta on rakennettu siten, ettei suuria räjähdekeskittymiä syntyisi.

Lisätietoja:

yli-insinööri Kirsi Levä, p. 029 5052 162

sähköposti: [email protected]

Viimeisin määräaikaistarkastusraportti

Oy Forcit Ab:n tehdasalueella aiemmin tapahtuneita onnettomuuksia ja vaaratilanteita:

2013 Vaaratilanne

                             Räjähdysaineita sisältävä jätesäiliö syttyi

2011 Erittäin vakava onnettomuus

                             Räjähdys räjähdetehtaan polttopaikalla

2008 Vaaratilanne

                             Nalli räjähti lähellä työntekijää

2004 Onnettomuus

                             Raakanalli räjähti nallitehtaalla

2003 Onnettomuus

                             Räjähdys räjähdysnallien testauksessa

2001 Vakava onnettomuus

                             Tulipalo räjähdetehtaalla