Kullanhuuhdonta, malminetsintä ja kaivokset

Tältä sivulta löydät kullanhuuhdontaa, malminetsintää ja kaivoksia koskevat lomakkeet

Kullanhuuhdonta

Kullanhuuhdontalupahakemus

Siirry sähköiseen lupahakemukseen

Vuosittainen selvitys kullanhuuhdonnasta 

Siirry sähköiselle lomakkeelle 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma

Siirry sähköiselle lomakkeelle

Malminetsintä

Lue pdf-muotoinen kaivosviranomaisen vuosiohje 2016/Annual guidelines 2016 

Lue pdf-muotoinen ohje kaivoslain mukaisen hakemuksen vireille tulosta ja määräaikojen noudattamisesta

Varausilmoitus

Lomakkeella tehdään varausilmoitus. Moitteettomasti täytetty lomake mahdollistaa alueen varaamisen kaivoslain 44 §:n mukaisesti malmietsintälupahakemuksen valmistelua varten. Varaus oikeuttaa 32 §:n mukaiseen etuoikeuteen. 

Siirry sähköiselle lomakkeelle

Malminetsintälupahakemus

Lomakkeella haetaan malminetsintälupaa. Moitteettomasti täytetty lomake  mahdollistaa lupahakemuksen vireillepanon kaivoslain 34 §:n mukaisesti, mikä oikeuttaa 32 §:n mukaiseen etuoikeuteen. 

Siirry sähköiseen lupahakemukseen

Malminetsintäoikeuden siirtohakemus

Lomakkeella haetaan malminetsintäoikeuden siirtoa. Lomakkeen huolellinen täyttäminen jouduttaa malminetsintäoikeuksien siirron hyväksymistä toiselle toimijalle. Lomakkeen avulla konkretisoituvat myös siirron saajan oikeudet ja velvollisuudet. 

Siirry sähköiseen siirtohakemukseen

Kaivoslain mukainen malminetsintä, kaivosviranomaisen käsikirja

Käsikirjan tarkoituksena on ensisijaisesti perehdyttää Tukesin kaivosryhmään rekrytoitavia uusia henkilöitä malminetsintään lupaviranomaisen näkökulmasta. Käsikirja ei korvaa kaivoslakia, valtioneuvoston asetusta tai mitään muutakaan lakia. Liitteenä olevat Tukesin ohjeet avaavat ja tarkentavat tulkinnallisia lainkohtia. Käsikirjan tavoite on auttaa lukijaa ymmärtämään kokonaisuudessa malminetsintäluvissa syntyviä oikeuksia ja velvollisuuksia.

Siirry pdf-muotoiseen käsikirjaan

Kaivosviranomaisen vuosiraportointi

Lue kaivosviranomaisen vuosiraportointiohje/Guidelines for reporting on mineral exploration in Finland

Lue geologian tutkimuskeskuksen kairasydänarkiston vastaanottoehdot/Terms and conditions for delivering and subsampling of drill cores

Lue kairasydänten ja muiden materiaalinäytteiden arkistoinnista.

Lomakepohja/Template 1

Raportin kuvailulehti

Report Fact Sheet

Lomakepohja/Template 2

Bedrock and boulder data

Lomakepohja/Template 3

Surface, geophysics

Lomakepohja/Template 4

Aerogeophysics

Lomakepohja/Template 5

Soil drilling, geochemistry

Lomakepohja/Template 6

Soil observations, geochemistry

Lomakepohja/Template 7

Drill hole channel sampling data

 

Geotietovirta-järjestelmä

Siirry Tukesin Geotietovirta -järjestelmään

Ohje malminetsinnän ja tilastojen raportointiin. Siirry pdf-muotoiseen Geotietovirta-ohjeeseen

Geotietovirtalomakkeet 1-5

Bedrock Boulder Template

Domain List Template

Drilling Data Template

Soil Drilling Template

Soil Observation Template