Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yrityksen nimen tai yhteystietojen muutoksesta, jos muutos koskee:

HUOM! Jos kysymys on yrityskaupasta tai yritysjärjestelyistä (Y-tunnus muuttuu), tee ilmoitus seuraavilla lomakkeilla:

Sähkölaitteiston käytönjohtaja:  Ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin, SL 2A
Malminetsintä: Malminetsintäoikeuden siirtohakemus
Kemikaaliturvallisuus: Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus
Painelaitteet: Painelaitteen muutosilmoitus, lomake 3
Maakaasu: Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

 

Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.) rekisteriin. Lisätietoja tukes.fi/tietosuoja.

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Yrityksellämme on (voit valita useampia)

Tämä tieto on pakollinen. Y-tunnus
Tämä tieto on pakollinen. Yrityksen nimi (kaupparekisteriin rekisteröity nimi)

Yhteyshenkilö (mahdollisia lisätietoja varten)

Tämä tieto on pakollinen. Nimi
Tämä tieto on pakollinen. Sähköpostiosoite