Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yrityksen nimen tai yhteystietojen muutoksesta, mikäli muutos koskee:

HUOM! Jos kysymys on yrityskaupasta tai yritysjärjestelyistä (Y-tunnus muuttuu), tee ilmoitus seuraavilla lomakkeilla:

Sähkölaitteiston käytönjohtaja:  Ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin, SL 2A
Malminetsintä: Malminetsintäoikeuden siirtohakemus
Kemikaaliturvallisuus: Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus
Painelaitteet: Painelaitteen muutosilmoitus, lomake 3
Maakaasu: Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

 

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Yrityksellämme on (voit valita useampia)

Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.

Yhteyshenkilö (mahdollisia lisätietoja varten)

Tämä tieto on pakollinen.
Tämä tieto on pakollinen.