Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus

Tällä lomakkeella voit ilmoittaa yrityksen nimen tai yhteystietojen muutoksesta, jos muutos koskee:

HUOM! Jos kysymys on yrityskaupasta tai yritysjärjestelyistä (Y-tunnus muuttuu), tee ilmoitus seuraavilla lomakkeilla:

Sähkölaitteiston käytönjohtaja:  Ilmoitus sähkölaitteistorekisteriin
Malminetsintä: Malminetsintäoikeuden siirtohakemus
Kemikaaliturvallisuus: Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus
Painelaitteet: Painelaitteen muutosilmoitus, lomake 3
Maakaasu: Toiminnanharjoittajan muutosilmoitus

 

Antamasi tiedot tallennetaan Tukesin (ao.) rekisteriin. Lisätietoja tukes.fi/tietosuoja.

Yrityksen nimen ja yhteystietojen muutosilmoitus