Lupien ja muutosten käsittely

Uudet vaarallisia kemikaaleja laajamittaisesti käsittelevät ja varastoivat laitokset tarvitsevat Tukesin luvan. Selvitä luvan tarve kemikaaliluettelon ja suhdelukulaskurin avulla.

Tukesin myöntämä kemikaaliturvallisuuslupa on erityislupa suhteessa ympäristölupaan. Tukesin eTentti-palvelussa on saatavilla luentokokonaisuus investointihankkeiden sujuvaan luvitukseen liittyen.

Jos Tukesin valvomalla laitoksella tehdään kemikaaliturvallisuuteen vaikuttavia muutoksia, tulee niistä toimittaa Tukesille muutosilmoitus tai muutoslupahakemus. Muutosilmoituksen ja muutosluvan kriteerejä on kuvattu tällä verkkosivulla. Toimita lupahakemukset ja ilmoitukset Tukesille sähköisen asiointipalvelun kautta.

Muutosilmoitusten tavoitekäsittelyaika on 80 päivää ja lupahakemusten 240 päivää.