Märkningar och varningsetikettervid TFÄ-transporter


TFÄ-transportklassificeringar och -märkningar definieras enligt internationella och nationella transportbestämmelser. Varje transportklass har sina egna varningsetiketter och storetiketter för fordon.


Transportmärkningar är en annan sak än farosymbolerna i CLP-förordningen, alltså EU:S kemikalieförordning Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures.

Bilder


Till exempel,

 TFÄ-varningsetiketter för brandfarliga vätskorTFÄ-varningsetiketter för brandfarliga vätskor

TFÄ-varningsetiketter för brandfarliga vätskor

CLP-farosymbolen för brandfarliga vätskor

CLP-farosymbolen för brandfarliga vätskor

Titta också här