Gasflaskors överensstämmelse med kraven

Gasflaskor ska planeras, tillverkas, kontrolleras och testas i enlighet med de standarder som har fastställts för dem. I Finland ska materialet i gasflaskorna tåla temperaturer ner till minst -40 ºC.


I Finland har man också godkänt användningen av utländska gasflaskor, om gasflaskorna har genomgått bedömningar om hur de överensstämmer med kraven, nya bedömningar om hur de överensstämmer med dem, periodiska besiktningar och andra åtgärder som visar hur de överensstämmer med kraven (rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar). En sådan gasflaska är i enlighet med direktivet märkt med symbolen π, alltså med den grekiska bokstaven pi, och på flaskan ser man ett id-nummer på den första instans som har gjort besiktningarna och testerna.

Bild: Phi marking

(rutsystemet är inte en del av symbolen) (Alt-text på finska symbolen pi, på engelska phi marking)

Godkännande och besiktningar

Det är så kallade anmälda organ som är besiktningsorgan för transportabla tryckbärande anordningar. Traficom erkänner, alltså godkänner, besiktningsorgan som utför besiktningsorgansuppgifter gällande transportabla tryckbärande anordningar. Det finns två olika typer av anmälda organ i Finland: typ A och typ B. Utöver det finns det besiktningstjänster under övervakning av ett anmält organ av typ A.


Uppgifterna för de olika typerna av anmälda organ är följande:

 • Anmält organ typ A:
  • Godkännande av gastankar
  • Periodiska besiktningar av gastankar
  • Godkännande av gasflaskor och -kärl
  • Periodiska besiktningar av gasflaskor och -kärl
 • Anmält organ typ B:
  • Periodiska besiktningar av gasflaskor och -kärl