Kaasupullojen vaatimustenmukaisuus

Kaasupullot on suunniteltava, valmistettava, tarkastettava ja testattava niille määrättyjen standardien mukaisesti. Suomessa kaasupullojen materiaalin on kestettävä vähintään -40 °C lämpötilaan saakka.

Esimerkki kaasupullon VAK-merkinnöistä löytyy pakkaamis- ja merkintäesimerkeistä täältä.

Nestekaasupulloista ja niiden usein kysytyistä kysymyksistä löytyy tietoa täältä.

Sukelluspullot ja muut hengitysilmapullot kuuluvat painelaitelain vaatimusten piiriin ja niistä löytyy tietoa täältä.

Kaasupullojen hyväksymismerkinnät

Suomessa käyttöön hyväksytyn kaasupullon tunnistaa hyväksymismerkinnästä ja voimassa olevasta määräaikaistarkastusleimasta.  Hyväksymismerkintöjä on erilaisia riippuen kaasupullon iästä ja käyttötarkoituksesta. Hyväksymismerkinnät sijaitsevat yleensä kaasupullon venttiilipään hartiassa.

merkinnät kaasupullon venttiilipään hartiassa.

Kuvassa hyväksymismerkintöjen sijainti kaasupullon hartiaosassa.

Suomalaiset kaasupullot

Kaasupullon hyväksymismerkinnässä tulee olla leimattuna EU:n kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (2010/35/EU) mukainen ”pii”-merkki ja tarkastuslaitoksen tunnusnumero. Kuljetettavien painelaitteiden direktiivi tuli pakolliseksi uusissa kaasupulloissa 1.7.2001 alkaen. Tätä vanhemmissa kaasupulloissa tulee olla aiemmin voimassa olleen Suomen kansallisen hyväksyntämenettelyn mukaiset merkinnät eikä näissä kaasupulloissa ei vaadita ”pii”-merkkiä. Suomen kansallisen hyväksynnän merkintään sisältyy kaasupullon rakennesuunnitelman hyväksymisnumero (esim. ”1234-85”) ja rakennetarkastuksen tarkastusleima: viranomaisen tai tarkastuslaitoksen tunnus, tarkastajan merkki ja rakennetarkastuksen ajankohta: vuosi-kuukausi. 

Ulkomaiset kaasupullot

Suomessa on hyväksytty myös ulkomaisten kaasupullojen käyttö, jos kaasupulloille on tehty vaatimustenmukaisuuden arvioinnit, vaatimustenmukaisuuden uudelleenarvioinnit, määräaikaistarkastukset ja muut vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi suoritetut toimenpiteet (kuljetettavien painelaitteiden direktiivi (2010/35/EU)). Tällainen kaasupullo on merkitty direktiivin mukaisesti π-merkillä, eli kreikkalaisten aakkosten "pii"-kirjaimella, ja pullossa näkyy ensimmäisen tarkastukset ja testit tehneen ilmoitetun laitoksen tunnusnumero.

pii-merkki

Kuvassa "pii"-merkki (havainnollistava ruudukko ei ole osa merkkiä)

EU:n talousaluetta laajempaan kansainväliseen kuljetuskäyttöön hyväksyttyjen kaasupullojen leimausmerkinnöissä on UN-paineastian tunnus (U ja N kirjaimet ympyrän sisällä, ns. YK-pakkaustunnus). Tällainen pullo ilman ”pii”-merkkiä on tarkoitettu kansainväliseen kaasujen kuljetukseen, mutta sellaista voidaan käyttää Suomessa samaan tapaan kuin pii-merkittyä.

Kirjaimet U ja N ympyrän sisässä.

Kuvassa YK-pakkaustunnus

Kaasupullojen -40 °C -kestävyysvaatimus

Yli yhden litran paineastian valmistuksessa käytettävän metallin valinnassa sekä hitsattavuuden ja hitsauksen kestävyyden varmistamisessa on huomioitava materiaalin kestävyys haurasmurtumaa vastaan -40 ºC:n lämpötilaan saakka, jollei eri luokkiin kuuluville aineille, kyseiselle metallille, paineastioille ole määrätty tätä alempaa lämpötilaa. Paineastiassa on oltava tarkastuslaitoksen tunnusnumeron jälkeen materiaalin kestävyyttä osoittava merkintä ”-40 °C”, jollei vaadittu kestävyys ilmene muusta säiliön merkinnästä, tai muu Turvallisuus- ja kemikaaliviraston hyväksymä merkintä. Kuljetettaviin painelaitteisiin kuuluvan enintään yhden litran paineastian ei siis tarvitse täyttää kansallista -40 °C:n materiaalin kestävyysvaatimusta.

Miten tunnistat vaatimustenvastaisen kaasupullon?

Vaatimustenvastaisesta kaasupullosta puuttuu vaatimustenmukaisuuden osoittava ”pii”-merkintä, kansallinen hyväksymismerkintä tai UN-merkintä. Muut Suomen ja EU:n ulkopuolisissa maissa myönnetyt vaatimustenmukaisuusmerkinnät, kuten Yhdysvalloissa myönnetty DOT-hyväksyntämerkintä, eivät ole Suomessa hyväksyttyjä osoituksia vaatimustenmukaisuudesta. Tällaista kaasupulloa ei voi laillisesti käyttää Suomessa.

Esimerkiksi Yhdysvalloissa DOT-hyväksyttyyn kaasupulloon on leimattuna ”DOT” -merkintä (DOT = Department of Transportation, Yhdysvaltain liikenneministeriö) ja paineen lukuarvot on leimattu bar-paineyksikköjen sijaan psi-paineyksikköinä.

Kaasupullojen määräaikaistarkastusmerkintä

Määräaikaistarkastuksessa kaasupulloon leimataan tarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen tarkastusleima. Kaasupullon määräaikaistarkastuksen tarkastusleimaan sisältyy tarkastuslaitoksen tunnus ja määräaikaistarkastuksen ajankohta: vuosi-kuukausi. Seuraavan määräaikaistarkastuksen vuosiluku tulee olla merkittynä tarralla kaasupulloon. 

Hyväksyntä ja tarkastukset

Kuljetettavien painelaitteiden tarkastuslaitokset ovat ns. ilmoitettuja laitoksia. Traficom tunnustaa eli hyväksyy kuljetettaviin painelaitteisiin liittyviä tarkastuslaitostehtäviä suorittavat tarkastuslaitokset. Ilmoitettuja laitoksia on Suomessa kahta eri tyyppiä: A-tyyppi ja B-tyyppi. Niiden lisäksi on A-tyypin ilmoitetun laitoksen valvonnassa olevia tarkastuspalveluita.

Erityyppisten ilmoitettujen laitosten tehtävät ovat seuraavat:

 • A-tyypin ilmoitettu laitos:
  • Kaasusäiliöiden hyväksyntä
  • Kaasusäiliöiden määräaikaistarkastukset
  • Kaasupullojen ja -astioiden hyväksyntä
  • Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset
 • B-tyypin ilmoitettu laitos:
  • Kaasupullojen ja -astioiden määräaikaistarkastukset