Hyppää sisältöön

Sammutuslaitteistoissa vaatimustenvastaisia kaasupulloja

Julkaisuajankohta 29.9.2020 11.11
Uutinen

Turvallisuus -ja kemikaalivirastolle (Tukes) on ilmoitettu sammutuslaitteistosta, jonka kaasupulloja ei voitu hyväksyä määräaikaistarkastuksessa. Kaasupulloissa on DOT-hyväksymismerkintä, joten ne on tarkoitettu käytettäviksi Yhdysvalloissa. Kaasupulloja ei voi laillisesti käyttää Suomessa tai muualla EU:ssa. Tukes kehottaa sammutuslaitteistoliikkeitä ja tarkastuslaitoksia tarkastamaan sammutuslaitteiston huollon ja määräaikaistarkastuksen yhteydessä myös kaasupullojen merkinnät. Vaatimustenvastaiset kaasupullot tulee poistaa käytöstä.

Mitä vaatimuksia kaasupulloille on?

Sammutuslaitteistoon kytketyt kaasupullot ovat kuljetettavia painelaitteita. Kaasupullojen tulee täyttää vaarallisten aineiden kuljetuksesta annetun lain (719/1994) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset. Kaasupulloille tehdään määräaikaistarkastus tyypillisesti kymmenen vuoden välein käytön turvallisuuden varmistamiseksi. Tarkastuslaitokset (ns. ilmoitetut laitokset) DEKRA Industrial Oy ja Inspecta Tarkastus Oy tekevät kaasupullojen määräaikaistarkastuksia. Määräaikaistarkastukset tehdään tarkastuslaitoksen valvomassa tarkastuspaikassa.

Miten tunnistat Suomessa käyttöön hyväksytyn kaasupullon?

Suomessa käyttöön hyväksytyn kaasupullon tunnistaa hyväksymismerkinnästä ja voimassa olevasta määräaikaistarkastusleimasta.  Hyväksymismerkintöjä on erilaisia riippuen kaasupullon iästä ja käyttötarkoituksesta.

Kaasupullojen hyväksymismerkinnät

- Hyväksymismerkinnät sijaitsevat kaasupullon venttiilipään hartiassa (ks. kuva 1)

- Kaasupullon hyväksymismerkinnässä tulee olla leimattuna EU:n kuljetettavien painelaitteiden direktiivin (2010/35/EU) mukainen ”pii”-merkki (ks. kuva 2), tarkastuslaitoksen tunnusnumero ja tarkastusleima. Kuljetettavien painelaitteiden direktiivi tuli pakolliseksi uusissa kaasupulloissa 1.7.2001 alkaen.

- Tätä vanhemmissa kaasupulloissa tulee olla aiemmin voimassa olleen Suomen kansallisen hyväksyntämenettelyn mukaiset tarkastusleimaukset, näissä kaasupulloissa ei vaadita ”pii”-merkkiä.

Kuva 1: Merkintöjen sijainti kaasupullon hartiaosassa

Uudemmat kaasupullot: ”pii” -merkki

EU:n kuljetettavien painelaitteiden direktiivin mukaisen ”pii” -merkin yhteydessä on kaasupullon hyväksyneen tarkastuslaitoksen nelinumeroinen tunnusnumero sekä tarkastusleima.

Kuva 2: ”pii”-merkki

Vanhemmat kaasupullot: Kansallinen hyväksyntä

Suomen kansallisen hyväksynnän merkintään sisältyy kaasupullon rakennesuunnitelman hyväksymisnumero (esim. ”1234-85”) ja rakennetarkastuksen tarkastusleima: viranomaisen tai tarkastuslaitoksen tunnus, tarkastajan merkki ja rakennetarkastuksen ajankohta: vuosi-kuukausi.

Kansainväliset UN-paineastiat

EU:n talousaluetta laajempaan kansainväliseen kuljetuskäyttöön hyväksyttyjen kaasupullojen leimausmerkinnöissä on UN-paineastian tunnus (U ja N kirjaimet ympyrän sisällä, ks. kuva 3). Tällainen pullo ilman ”pii”-merkkiä on tarkoitettu kansainväliseen kaasujen kuljetukseen, mutta sellainen voi toimia myös sammutusjärjestelmän kaasupullona Suomessa samaan tapaan kuin pii-merkitty.

Kuva 3: UN-merkintä, ns. YK-pakkaustunnus

Määräaikaistarkastusmerkintä

Määräaikaistarkastuksessa kaasupulloon leimataan tarkastuksen suorittaneen tarkastuslaitoksen tarkastusleima. Kaasupullon määräaikaistarkastuksen tarkastusleimaan sisältyy tarkastuslaitoksen tunnus ja määräaikaistarkastuksen ajankohta: vuosi-kuukausi. Seuraavan määräaikaistarkastuksen vuosiluku tulee olla merkittynä tarralla kaasupulloon.

Miten tunnistat vaatimustenvastaisen kaasupullon?

Vaatimustenvastaisesta kaasupullosta puuttuu vaatimustenmukaisuuden osoittava edellä kuvattu ”pii”-merkintä, kansallinen hyväksymismerkintä tai UN-merkintä, joten kaasupulloa ei voi laillisesti käyttää Suomessa. Muut vaatimustenmukaisuusmerkinnät, kuten Yhdysvalloissa myönnetty DOT-hyväksyntämerkintä, eivät ole Suomessa hyväksyttyjä osoituksia vaatimustenmukaisuudesta. Vaatimustenvastaiset kaasupullot tulee poistaa käytöstä.

Mikäli kaasupullolla ei ole Suomessa tai EU:ssa myönnettyä hyväksyntää, saattaa sen käyttö aiheuttaa vaaraa. Vaatimustenvastaista kaasupulloa ei saa täyttää Suomessa eikä sen määräaikaistarkastaminen ole mahdollista.

Yhdysvaltalaisen DOT-kaasupullon tunnistaminen

DOT-kaasupulloon on leimattuna ”DOT” -merkintä (DOT = Department of Transportation, Yhdysvaltain liikenneministeriö). Täyttöpaineen ja koepaineen lukuarvot on leimattu PSI-paineyksiköllä. Koska 1 bar on 14,5 PSI, on DOT-kaasupulloon leimattu PSI-painearvo noin kymmenkertainen verrattuna eurooppalaisissa kaasupulloissa oleviin bar-painearvoihin (200 bar = 2 900 PSI). DOT-kaasupulloa ei voi laillisesti käyttää Suomessa tai muualla EU:ssa.

Lisätietoja:

Ylitarkastaja Simo Lehmusmies, p. 029 5052 055
Ylitarkastaja Jan Meszka, p. 029 5052 061
sähköpostit muotoa: [email protected]

Tarkastuslaitoksilta DEKRA Industrial Oy ja Inspecta Tarkastus Oy sekä tarkastuslaitoksen valvomilta tarkastuspaikoilta saa tarkentavia tietoja sammutuslaitteistojen kaasupullojen hyväksyttävyydestä Suomessa.

 Lisätietoja Tukesin verkkosivuilla:

VAK-sivut

Pelastustoimen laitteet -sivut

Pelastustoimen laitteet
 
Sivun alkuun