Vaatimukset koti-pihojen uima-altaille ja kylpytynnyreille

Uima-altaiden ja kylpytynnyreiden, eli paljujen, valmistajat, valmistuttajat, maahantuojat ja myyjät vastaavat niiden turvallisuudesta ja siitä, että niissä on tarvittavat käyttöohjeet ja varoitusmerkinnät.

Turvallisuusvaatimukset kotipihojen uima-altaille ja paljuille

Kotipihojen uima-altaiden ja paljujen pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslainsäädännön yleiset turvallisuusvaatimukset. Ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Sähköturvallisuus pitää myös tarpeen mukaan huomioida, esim. pumput ja sähköllä toimivat vedenlämmittimet.

Kylpytynnyreille ja erilaisille kotipihoilla käytettäville uima-altaille on myös seuraavat eurooppalaiset standardit:

 • Kotikäyttöön tarkoitetut poreammeet ja kylpytynnyrit: standardi SFS-EN 17125
 • Kotikäyttöön tarkoitetut uima-altaat: standardit SFS-EN 16582 osat 1-3 ja SFS-EN 16713 osat 1-3
 • SFS-EN 16927 Pienet uima-altaat (mini pools)

Pienet lasten altaat (paddling pools) ovat puolestaan leluja.

Lisää tietoa uima-altaiden ja kylpytynnyreiden turvallisuudesta löytyy myös Tukesin lehdistötiedotteesta.

Käyttöohjeet ja merkinnät

Uima-altaiden ja paljujen sekä niiden lisävarusteiden, kuten kansien tai suojapeitteiden mukana pitää antaa selkeät ja johdonmukaiset ohjeet niiden turvallisesta käytöstä. Turvallisuuden kannalta tärkeät ohje- ja varoitustekstit on annettava suomeksi ja ruotsiksi.

Oleellisia tietoja ovat esimerkiksi:

 • kokoamis-, asennus- ja käyttöohjeet
 • käytön kannalta tarpeelliset varoitusmerkinnät, esim. varoitus, jos allaspeite ei kestä ihmisen painoa
 • ohjeet veden puhdistamiseksi
 • säilytys-, huolto- ja puhdistusohjeet
 • ohjeet käytöstä poistamisesta, varastoinnista ja hävittämisestä
 • tiedot käyttämiseen ja hävittämiseen liittyvistä vaaroista.

Yksityiskohtaisempaa tietoa erilaisten uima-altaiden merkinnöistä ja käyttöohjeista löytyy niitä koskevista standardeista.

Huomioi nämä

 • Valvo uima-altaan ja paljun käyttöä asianmukaisesti. Varmin tapa estää hukkuminen on tyhjentää allas aina käytön jälkeen.
 • Käytä uima-altaan tai paljun päällä tukevaa ja oikean kokoista kantta, kun uima-allasta tai paljua ei käytetä. Kannen tai suojapeitteen käyttäminen estää myös esimerkiksi lintujen ulosteen tai roskien joutumisen altaaseen.
 • Kun paljua ei käytetä, estä sinne kiipeäminen poistamalla korkeista altaista tikkaat.
 • Noudata käyttöohjeita, huolehti altaan tai paljun oikeasta asennuksesta ja puilla lämmitettävissä paljuissa myös paloturvallisuudesta.
 • Huolehdi altaan tai paljun veden laadusta ja vedenpuhdistuskemikaalien oikeasta käytöstä. Seuraa säännöllisesti veden laatua erityisesti lämpimällä säällä ja käytä tarpeen mukaan tarkoitukseen soveltuvia ja oikein annosteltuja allaskemikaaleja. Vaihda vesi tarvittaessa.
 • Säilytä allaskemikaaleja pienten lasten ulottumattomissa. Kemikaalit voivat aiheuttaa terveyshaittaa tai jopa hengenvaaraa.