Vaatimukset hormittomille sisustustakoille

Hormittomien sisustustakkojen, eli ns. sisustus-, design-, bio- ja kevyttakkojen, turvallisuuden kannalta olennaisia seikkoja ovat esimerkiksi:

 • materiaalivalinnat, laitteen tukevuus
 • tukevat kiinnitystarvikkeet, esim. seinään tai kattoon kiinnitettävillä laitteilla
 • polttoaineastian tiiveys
 • polttoaineen puhdas palaminen
 • asianmukaiset asennus- ja käyttöohjeet sekä varoitusmerkinnät.

Koska hormittomat takat ovat yleisiä kulutustavaroita, niitä ei CE-merkitä eikä niiden myyntiin tarvita viranomaiselta lupaa.

Vastuu hormittomien takkojen turvallisuudesta on tuotteen valmistajalla, valmistuttajalla, maahantuojalla, jakelijalla ja myyjällä.

Turvallisuusvaatimukset hormittomille sisustustakoille

Hormittomien takkojen pitää täyttää kuluttajaturvallisuuslain vaatimukset: ne eivät saa aiheuttaa vaaraa kuluttajien terveydelle tai omaisuudelle. Sisustustakkojen turvallisuuteen liittyviä vaatimuksia käsitellään standardissa SFS-EN 16647, joka sisältää yksityiskohtaisempia turvallisuusvaatimuksia sekä testausmenetelmiä.

Merkinnät ja käyttöohjeet

Hormittomissa takoissa pitää olla:

 • turvallisen asennuksen ja käytön kannalta tarpeelliset asennus- ja käyttöohjeet ja
 • varoitukset suomeksi ja ruotsiksi.

Käyttöohjeissa voi olla selkeyden lisäämiseksi kuvitusta ja tekstin asemesta tietoja voidaan antaa myös yleisesti tunnetuilla ohje- ja varoitusmerkinnöillä. Standardissa SFS-EN 16647 on annettu yksityiskohtaisempia vaatimuksia hormittomien takkojen merkinnöille.

Tärkeitä hormittomiin takkoihin kiinnitettäviä varoituksia ovat esimerkiksi:

 • Vain koristeelliseen ja kotitalouskäyttöön.
 • Lue käyttöohjeet ennen asennusta ja käyttöä.
 • Käytä vain käyttöohjeessa mainittua polttoainetyyppiä.
 • Käytä vain ilmastoiduissa tiloissa valmistajan käyttöohjeiden mukaisesti.
 • Älä koskaan lisää polttoainetta laitteen ollessa kuuma tai kun se on käynnissä.
 • Älä koskaan ylitäytä laitetta ja pyyhi kaikki roiskunut polttoaine varovasti pois ennen laitteen sytytystä.
 • Käytä vain vedottomassa tilassa.
 • Älä koskaan sytytä laitetta sen ollessa kuuma.
 • Älä koskaan liikuta laitetta sen ollessa käynnissä.
 • Älä koskaan jätä lapsia tai kotieläimiä valvomatta laitteen lähistölle.