Yleiset vaatimukset pyroteknisille tuotteille

Suomessa myytävän ilotulitteen ja muun pyroteknisen tuotteen pitää olla CE-merkitty. Lisäksi tuotteessa pitää olla asianmukaiset ohjeet oikeasta käytöstä, säilytyksestä ja tuotetiedoista suomeksi ja ruotsiksi.

Pyroteknisiä tuotteita ovat mm. ilotulitteet, ajoneuvojen pyrotekniset turvalaitteet ja teatteritehosteet.

Suomessa kuluttajille sallittuja ilotulitteita ovat

  • luokan F1 ilotulitteet
  • luokan F2 ilotulitteet
  • luokan F3 padat ja suihkut ja yhdistelmätuotteet, jotka eivät sisällä paukkupommeja.

Suomessa kuluttajille kiellettyjä ovat

  • paukkupommit
  • pienet roomalaiset kynttilät
  • pienet tähtipommit
  • miniraketit.

Luokan F4 tuotteet on tarkoitettu ainoastaan ammattilaisille.

Muista pyroteknisistä tuotteista kuluttajille sallittuja ovat ainoastaan luokan P1 pyrotekniset tuotteet, pois lukien viihdekäyttöön tarkoitetut P1-luokan paukkupommit. Luokan P2 tuotteiden luovutus on sallittu ainoastaan sellaisen yrityksen käyttöön, jolla on palveluksessaan asianmukaisen koulutuksen saanut vastuuhenkilö. T1 ja T2 tuotteiden luovutus on sallittu ainoastaan sellaisen yrityksen käyttöön, jolla on palveluksessaan tehosteräjäyttäjän (entinen E-luokka) pätevyyden omaava panostaja.