Offentliga tillställningar

Med offentlig tillställning avses olika tillställningar som är öppna för allmänheten, såsom festivaler, konserter och utställningar.

Säkerheten i offentliga tillställningar regleras i konsumentsäkerhetslagen samt i lagen om sammankomster och räddningslagen. Tukes övervakar hur konsumentsäkerhetslagen följs och säkerheten av kunderna och utomstående vid offentliga tillställningar. Polisen övervakar tillämpningen av lagen om sammankomster och räddningsmyndigheterna tillämpningen av räddningslagen.

Beroende på publikens deltagande kan offentliga tillställningar indelas i aktiva och passiva tillställningar. T.ex. på en musikkonsert har publiken en relativt passiv roll som åhörare och åskådare.  På motionsevenemang har deltagarna däremot en mer aktiv roll i och med att de själva deltar i aktiviteten.

Tukes övervakning av konsumenttjänsterna fokuserar på aktiva offentliga tillställningar, där riskerna främst förknippas med deltagarnas aktiviteter.