Mittauslaitteet

Mittausten, mittaustulosten ja mittauslaitteiden luotettavuutta valvotaan silloin, kun tuotteen tai palvelun hinta määräytyy mittaustuloksen perusteella. Mittauslaitteen on täytettävä mittauslaitelain vaatimukset, kun käytät mittaustulosta

  • tuotteen tai palvelun hinnan tai muun taloudellisen edun määrittämiseen
  • valmispakkausten sisällön määrän tarkistamiseen
  • viranomaistoiminnassa päätösten teon perusteena.

Valitse käyttöön sopiva, vaatimukset täyttävä mittauslaite, niin varmistat mittausten luotettavuuden.

Mittauslaitteet on yleensä varmennettava säännöllisesti käytön aikana. Varmennuksia tekee hyväksytty tarkastuslaitos.

Asianmukaisen mittauslaitteen tunnistaa merkinnöistä.