Skada dig inte ens för nöjes skull – fritidssysselsättningarna måste vara trygga

Mediatiedote 20.3.2019 9.07
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) är bekymrade över de allvarliga olyckorna som skett inom konsumenttjänster. Under förra året hanterade Tukes 38 allvarliga olyckor som orsakades i samband med tjänster för fritidssysselsättningar. Av dessa var sju drunkningsolyckor och en var en dödsolycka i publiken på en rallytävling. Tukes effektiviserar metoderna och nyttjandet av olycksstatistiken för att utveckla säkerheten.

Under förra året hanterade Tukes 187 olyckor som orsakades i samband med konsumenttjänster

År 2018 hanterade Tukes totalt 187 olycksfall som berörde säkerheten för konsumenttjänster. Dessutom utredde Tukes 121 övriga fall om säkerhetsbrister och nära-ögat-situationer.  Flest olyckor skedde i samband med olika träningstjänster, som t.ex. på parker med inomhusaktiviteter, simhallar och span, vid träningstjänster och programtjänster, så som skotersafarier. Tjänsteproducenten måste meddela till Tukes, ifall det sker en allvarlig olycka eller en risksituation på någon av konsumenttjänsterna. Föregående år gjorde tjänsteproducenterna 156 olycksanmälningar till Tukes.  Utöver detta får Tukes information om olyckorna från konsumenterna, myndigheter och media.

Tukes effektiviserar statistiken samt lärdomar från olyckorna

Tukes har börjat föra statistik för de hanterade olyckorna, baserat på tjänstetyp. Tanken är att statistiken ska utvecklas ytterligare, för att Tukes ska kunna dela ut information till tjänsteleverantörerna, över olyckor som skett inom de olika tjänstesektorerna. Syftet är att all nationell olycksinformation som samlas in av Tukes, ska kunna användas till att lära sig mer om olyckorna. Därmed får tjänsteproducenterna tillgång till mer information än enbart sin egna olycksstatistik. Olycksstatistiken fungerar även som ett av Tukes verktyg för den riskbaserade tillsynen.

Syftet med Tukes tillsyn är att på förhand förebygga olyckor. Tukes genomför inte några särskilda olycksundersökningar för konsumenttjänster. Vid olycksfall bekräftar Tukes med sin tillsyn, att tjänsteproducenten genomför tillräckliga åtgärder för att säkerställa en säker tjänst.

Tjänsteproducenten ansvarar för konsumenttjänstens säkerhet

Tjänsteproducenten måste säkerställa att tjänsten inte orsakar någon fara för någons hälsa eller egendom. De måste till exempel ha tillräcklig utbildning, erfarenhet och kunnande för att kunna arrangera tjänsten på ett säkert sätt.  Tjänsteproducenten måste också säkerställa att de redskap och anordningar som används för tjänsten är säkra. Kunden måste ges all information som är nödvändig för säkerheten, redan innan tjänsten påbörjas och även under tiden för tjänsten.

Vad mer gör Tukes för att förebygga konsumenttjänternas olyckor?

Förra året genomförde Tukes 260 säkerhetsledningskontroller, där tjänsteproducentens säkerhetshantering bedömdes som helhet, från att identifiera risker till att anordna underhåll.  Dessutom genomförde Tukes 72 mer detaljerade fältkontroller. Tyngdpunkter för förra årets övervakning var bland annat säkerheten för skidåkningsstationer, skotersafarier, tjänster erbjudna av kommunen samt för microblading. Övervakningen är baserad på risker, har stickprovskaraktär och är förberedande.

Tukes samarbetar med olika föreningar och centralförbund för att utveckla säkerheten. Många gånger har de bästa anvisningarna baserade på tjänstetyp, övriga material och utbildningar också uppstått ur ett samarbete mellan Tukes och branschens föreningar. Förra året arrangerade Tukes totalt 74 utbildningar och föreläsningar och ca 4500 åhörare deltog i dessa. Förebyggande samarbete har ofta större påverkan på säkerheten än enstaka inspektionsbesök.

År 2019 övervakar Tukes bland annat säkerheten för cykling downhill, inomhusklättring, badstränder, motionshallar, ridläger, programtjänster samt frilufts- och vandringsleder.

Mer information:
Sektionschef Janne Niemelä, tfn 029 5052 153, [email protected]


Anvisningar för konsumenten:

Konsumentens eget ansvar för säkerheten 

Meddela om en farlig tjänst 

Anvisningar och meddelanden:

Trampolinolyckor är oroväckande vanliga även i trampolin- och inomhusaktivitetsparker

Tukes presenterar redskap för bedömning av övervakningsbehov på badstränder

Skidcentrens säkerhet håller bra nivå

Brister på lekplatserna och i instruktionerna till kunder på husdjursgårdar

Tukes utreder hur arrangören kunde ha förutsett rallyts risker

Togs tältet av vinden? Förankra tält och andra tillfälliga konstruktioner ordentligt

Bild: Olyckor vid konsumenttjänster som hanteras av Tukes och sorteras enligt tjänstetyp

Kuluttajille tarjottavat palvelut