Älä loukkaannu edes huvin vuoksi – vapaa-ajan palveluiden on oltava turvallisia

Mediatiedote
20.3.2019 9.07
Tiedote

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on huolissaan kuluttajapalveluissa tapahtuneista vakavista onnettomuuksista. Tukes käsitteli viime vuonna 38 vakavaa vapaa-ajan palveluihin liittyvää onnettomuutta. Näistä seitsemän oli hukkumisia ja yksi oli katsojan kuolema rallikilpailussa. Tukes tehostaa onnettomuuksien tilastointia ja hyödyntämistä turvallisuuden kehittämiseksi.

Tukes käsitteli viime vuonna 187 kuluttajapalveluihin liittyvää onnettomuutta

Vuonna 2018 Tukes käsitteli yhteensä 187 kuluttajapalveluiden turvallisuuteen liittyvää onnettomuustapausta. Lisäksi Tukes selvitti 121 muuta tapausta koskien turvallisuuspuutteita ja läheltä piti -tilanteita.  Eniten onnettomuuksia tapahtui erilaisissa liikuntapalveluissa, kuten sisäaktiviteettipuistoissa, uimahalleissa ja kylpylöissä, ratsastuspalveluissa sekä ohjelmapalveluissa, kuten moottorikelkkasafareilla. Palveluntarjoajan pitää ilmoittaa Tukesiin, jos kuluttajapalvelussa tapahtuu vakava onnettomuus tai läheltä piti -tilanne. Viime vuonna palveluntarjoajat tekivät Tukesille 156 onnettomuusilmoitusta. Lisäksi Tukes saa tietoa onnettomuuksista kuluttajilta, viranomaisilta ja mediasta.

Tukes tehostaa tilastointia ja onnettomuuksista oppimista

Tukes on aloittanut käsittelemiensä onnettomuuksien tilastoinnin palvelutyypeittäin. Tilastointia on tarkoitus edelleen kehittää, jotta palveluntarjoajille voidaan jakaa tietoa kullakin palvelusektorilla tapahtuneista onnettomuuksista. Tarkoituksena on, että Tukesin keräämää valtakunnallista onnettomuusdataa hyödynnettäisiin onnettomuuksista oppimisessa. Näin palveluntarjoajat eivät olisi vain oman onnettomuuskirjanpitonsa varassa. Onnettomuustilastot toimivat myös yhtenä työkaluna Tukesin valvonnan riskiperusteisessa kohdentamisessa.

Tukesin valvonnan tarkoituksena on ehkäistä onnettomuuksia ennalta. Tukes ei tee varsinaista kuluttajapalveluiden onnettomuustutkintaa. Onnettomuustapauksissa Tukes varmistaa valvonnalla, että palveluntarjoaja tekee riittävät toimenpiteet palvelun turvallisuuden varmistamiseksi.

Palveluntarjoajalla on vastuu kuluttajapalvelun turvallisuudesta

Palveluntarjoajan pitää varmistaa, että palvelu ei aiheuta vaaraa kenenkään terveydelle tai omaisuudelle. Hänellä on esimerkiksi oltava riittävä koulutus, kokemus ja osaaminen palvelun järjestämiseksi turvallisesti. Palveluntarjoajan on myös varmistettava palvelussa käytettävien välineiden ja laitteiden turvallisuus. Asiakkaalle on annettava kaikki turvallisuuden kannalta tarpeelliset tiedot jo ennen palvelun alkua ja myös palvelun aikana.

Mitä muuta Tukes tekee kuluttajapalveluiden onnettomuuksien ehkäisemiseksi?

Viime vuonna Tukes teki 260 turvallisuusjohtamistarkastusta, joissa arvioitiin palveluntarjoajan turvallisuuden hallintaa kokonaisvaltaisesti vaarojen tunnistamisesta ylläpidon järjestämiseen. Lisäksi Tukes teki 72 suppeampaa kenttätarkastusta. Valvonnan painopistealueita viime vuonna olivat esimerkiksi laskettelukeskusten, moottorikelkkasafarien, kuntien tarjoamien palveluiden sekä microbladingin turvallisuus. Valvonta on riskiperusteista, pistokokeenomaista ja valmentavaa.

Tukes tekee yhteistyötä eri yhdistysten ja keskusjärjestöjen kanssa turvallisuuden kehittämiseksi. Monesti parhaat palvelutyyppikohtaiset ohjeet, muut materiaalit ja koulutukset ovatkin syntyneet Tukesin ja alan yhdistysten yhteistyön tuloksena. Viime vuonna Tukesin koulutuksia ja luentoja oli yhteensä 74, ja niihin osallistui noin 4500 kuulijaa. Ennalta ehkäisevällä yhteistyöllä vaikutukset turvallisuuteen ovat usein suurempia kuin yksittäisten valvontakäyntien.

Vuonna 2019 Tukes valvoo mm. alamäkipyöräilyn, sisäkiipeilyn, uimarantojen, monitoimiliikuntahallien, ratsastusleirien, ohjelmapalveluiden ja ulkoilu- ja vaellusreittien turvallisuutta.

Lisätietoja:
Ryhmäpäällikkö Janne Niemelä, p. 029 5052 153, [email protected]

Ohjeita kuluttajalle:

Kuluttajan oma vastuu turvallisuudesta

Ilmoita vaarallisesta palvelusta

Ohjeita ja tiedotteita:

Trampoliinionnettomuudet huolestuttavan yleisiä myös trampoliini- ja sisäaktiviteettipuistoissa

Uusi opas safariyrittäjille moottorikelkkailun riskeistä

Tukesilta työkalu uimarantojen valvontatarpeen arviointiin

Hiihtokeskusten turvallisuus hyvällä tasolla 

Kotieläinpihojen turvallisuuden kompastuskivinä leikkipaikat ja asiakkaiden ohjeistaminen 

Tukes selvittää, miten järjestäjä oli ennakoinut rallin riskit 

Veikö tuuli teltan? Kiinnitä teltat ja muut tilapäiset rakenteet kunnolla
 

Kuva: Tukesin käsittelemät kuluttajapalveluihin liittyvät onnettomuudet palvelutyypeittäin

Kuluttajille tarjottavat palvelut