Ingen returrätt för allergi – var medveten om vilka kemikalier du använder för att piffa upp dig

Tukes 13.7.2015 8.33
Pressmeddelande

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes uppmuntrar unga att omsorgsfullt fundera på vilka kemikalier de använder för att snygga till sig. Om du en gång har blivit överkänslig för ett visst ämne, till exempel ett luktämne eller en beståndsdel i en hårfärg, är du allergisk för ämnet under resten av ditt liv. Blomsterhattanten från Tukes har jour på Tammerfest i Tammerfors 16–18.7 och på Weekend Festival i Helsingfors 7–8.8, där hon svarar på frågor om kemikalier som används för att piffa upp utseendet.

Luktämnen i kosmetika, kemikalier i hårfärger, svarta hennatatueringar och naturkosmetik medför risk för allergi. Hårfärger kan orsaka en allergisk reaktion vid färgningen av håret eller efter det, och reaktionen kan till och med vara så allvarlig att den förutsätter att patienten tas in på sjukhus. Sensibilisering, dvs. utveckling av överkänslighet, är individuellt och alla blir inte sensibiliserade. Det gäller ändå att komma ihåg att reaktionen kan komma senare även om man inte tidigare fått några allergiska reaktioner av hårfärger. Sensibilisering för hårfärgspreparat kan också orsakas av en svart hennatatuering.

– Det har förekommit fall där en person som tagit en svart hennatatuering senare fått en allvarlig allergisk reaktion i anslutning till den första hårfärgningen efter tatueringen. Den som tog en hennatatuering fick ursprungligen inga hudsymtom av tatueringen, men blev dock omedvetet sensibiliserad för det färgämne som tatueringen innehöll. I svarta hennatatueringar används ofta samma färgämne som i hårfärger, parafenylendiamin, berättar överinspektör Jarkko Loikkanen från Tukes.

Tukes uppmuntrar alla att alltid läsa förpackningspåskrifterna innan de använder det kosmetiska preparatet. Det är särskilt viktigt om man vet att man är sensibiliserad för ett ämne som används i kosmetika. Förpackningspåskrifterna innehåller en deklaration av de beståndsdelar som preparatet innehåller. Dessutom förutsätter användningen av många beståndsdelar i ett kosmetiskt preparat att obligatoriska varningar och bruksanvisningar införs i förpackningspåskrifterna.

Det är också bra att vara medveten om att det inte lönar sig att fatta köpbeslutet enbart utifrån marknadsföringspåståenden, utan det är viktigt att alltid läsa påskrifterna på preparatets förpackning i sin helhet. I reklam presenteras aldrig alla uppgifter i preparatets förpackningspåskrifter, och utifrån de uppgifter som ges i reklamen är det inte möjligt att bilda en helhetsbild av preparatets sammansättning.

– Till exempel en hårfärgsreklam kan nämna att det finns en olja i preparatet som vårdar håret och ger det näring. Men mer sällan ser man att reklam nämner att hårfärgen kan orsaka en allvarlig allergisk reaktion. Det här är ändå en av de många varningar som lagstiftningen om kosmetika förutsätter i förpackningspåskrifterna för de flesta hårfärgspreparat eftersom de innehåller beståndsdelar som man vet är sensibiliserande, konstaterar Loikkanen.

Blomsterhattanten besöker festivaler för att svara på ungdomarnas frågor om kemikalier som används för att piffa upp utseendet 

Blomsterhattanten, som är beskyddare för Tukes kommunikationskampanj om unga och kemikalierna, håller jour på Tammerfest i Tammerfors och på Weekend Festival i Helsingfors, där hon svarar på festivalfolkets frågor om kemikalier som används för att vårda utseendet. I Tammerfors anträffas tanten och hennes team av experter på Centraltorget från torsdag till lördag 16–18.7 och i Helsingfors på Weekend Festival på Byholmen från fredag till lördag 7–8.8. På festivalen kan man ta en faropiktogram-selfie, dvs. en #varoitusmerkkie, med tanten.

De som är intresserade av kemikalierelaterade frågor kan också besöka Blomsterhattantens webbplats www.sussiunatkoon.fi (på finska), där det finns mycket information om trygg användning av kosmetika, kemikalier i tatueringar, ögonfransförlängningar och gelnaglar samt om textiliers kemikaliebelastning och hårfärger.

Blomsterhattanten är aktiv också i de sociala medierna. Du hittar henne på Instagram, Twitter, Facebook och Youtube.

Närmare upplysningar:

Presentation av Blomsterhattanten från Tukes (på finska)

www.sussiunatkoon.fi

Broschyren Beröringsallergi – 5 fakta och tips (på finska)

Allergiska reaktioner som orsakas av kemikalier

Överinspektör Jarkko Loikkanen, tfn 029 5052 068

Förfrågningar om intervjuer med Blomsterhattanten

Informatör Heta Kylmämaa, tfn 029 5052 172

E-post: [email protected]