Hoppa till innehåll

Blogg: Distansbesiktningar uppmuntrar till ansvarstagande även i coronatider

6.5.2020 8.00
Nyhet

Distansbesiktningar har hjälpt att främja och upprätthålla den industriella säkerheten även nu i coronatider.

Vi inom Tukes Sektion för industriella processer införde distansbesiktningar 2017 och var så vitt vi vet den första europeiska övervakningsmyndigheten med detta förfarande för industrianläggningar som hanterar eller lagrar farliga kemikalier i stor omfattning. Under åren har vi fått presentera vårt koncept för många åhörare både i Finland och utomlands.

I denna blogg delar vi våra erfarenheter av distansbesiktningar.

Vi övervakar ovan nämnda s.k. SEVESO-objekt och utför periodiska besiktningar på dem med regelbundna intervall. På grund av coronapandemin gör vi för närvarande inga fysiska kundbesök utan alla besiktningar görs på distans.

Före besiktningen: förberedelser

Den egentliga besiktningsdagen består av två delar: genomgång av papperen och besök på anläggningen. Båda dessa kan utifrån Tukes erfarenheter väl genomföras även på distans.

För en lyckad besiktning har förhandsfrågor visat sig vara en god praxis såväl vid besiktningar på distans som på plats och ställe. I praktiken skickar Tukes expert förhandsfrågorna till industrianläggningens ansvarsperson, som returnerar svaren cirka en vecka före besiktningen.

Förhandsfrågorna innebär skrivarbete på förhand för anläggningarnas ansvarspersoner, men de fungerar samtidigt som en förberedelse för den egentliga besiktningsdagen. Vi på Tukes går igenom svaren på förhand och utifrån dem funderar vi över vad vi behöver koncentrera oss på under den egentliga besiktningsdagen. Förhandssvaren används som sådana i inspektionsberättelserna.

Besiktningsdagen: pappersärendena och besök på anläggningen på distans

Pappersärendena gås även på plats ofta igenom vid bordet, så dessa frågor kan också skötas behändigt via videolänk. Vi diskuterar alltid datasäkerheten med företaget före besiktningen och kommer gemensamt överens om vilket program som ska användas. Vi kommer också i förväg överens om vilket material som bör vara med på besiktningsdagen, så att ingen ska behöva rusa iväg och leta mappar mitt i allt.

Besöket på anläggningen genomförs vid distansbesiktning antingen via video eller med hjälp av foton. Vi ber i regel på förhand med hjälp av planritningen bilder av speciella kemikalieobjekt, t.ex. cisterner, rörsystem, läckagekontroll, ändringar, helhetsbild. Att dela upp material har visat sig vara en bra metod, eftersom video- och bildfiler är stora. När bildmaterial samlas in ska man komma ihåg att använda endast lämplig utrustning i högexplosiva ex-utrymmen.

Genom att dela bilder och videor ser man enligt vår erfarenhet väl hurdant läget i en anläggning är. Vid behov kan man avtala om besök på plats senare.

Efter besiktningen: respons

Normalt funderar man alltid i förväg tillsammans med kunden över besiktningens genomförande. Under överläggningen beaktar man riskerna, och överväger om distansbesiktning i sin helhet ersätter en fysisk besiktning på plats. Nu under coronapandemin har distansbesiktningarna dock trots undantagsförhållandena gjort det möjligt att sköta de lagstadgade uppgifterna och Tukes har även främjat besiktningarna som normalt, nu endast på avstånd.

Företagens respons på distansbesiktningarna har i regel varit positiva. Utmaningar finns bl.a. i anslutning till delning av kontakter och videor, men även dessa har vi lyckats lösa genom gott samarbete.

Vi har fått god respons på förhandsfrågorna, likaså på den effektiva tidsanvändningen under distansbesiktningarna. En bra sida i distansbesiktningarna är att i dem kan också företagets och även flera olika myndigheters experter flexibelt delta t.ex. endast en del av tiden. Detta gynnar även företaget.

Trots att tiderna är exceptionella, vill vi uppmuntra aktörerna till ansvarstagande. Tukes gör årligen cirka 250 besiktningar av kemikalie- och sprängämnesobjekt. Fram till nu ser det ut som om mängderna är de sedvanliga också i år, trots att läget är exceptionellt.

Vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet och tar noggrant in lärdomar även av denna coronavår.

Ytterligare information: På sidan distansbesiktning och koncernbesiktning på tukes.fi

Kuva: Tanja Heinimaa Tanja Heinimaa
 @TanjaHeinimaa
 överinspektör, Industriella processer