Hoppa till innehåll

Fyrverkeripjäser orsakar luftföroreningar och bullerstörningar – minimera riskerna med fyrverkeripjäser genom att iaktta begränsningar för användningstid och plats

Mediatiedote
Utgivningsdatum 27.12.2021 8.33 | Publicerad på svenska 27.12.2021 kl. 10.08
Pressmeddelande

Fyrverkeripjäser innehåller flera kemikalier som särskilt i vindstilla väder försämrar luftkvaliteten under nyårsnatten. Lokalt kan antalet mikropartiklar vara upp till tio gånger högre än normalt. Utöver luftföroreningar orsakar fyrverkerier bullerföroreningar, som kan skrämma och stressa människor och husdjur med känslig hörsel. Du kan minska olägenheterna genom att skjuta fyrverkeripjäser på avlägsna och öppna platser och endast under tillåtna tider, mellan kl. 18–02 på nyårsafton.

På nyårsnatten rentav tiodubblas antalet mikropartiklar 

Fyrverkerier skapar många partiklar. Därför minskar fyrverkeripjäser luftkvaliteten under nyårsnatten, särskilt om det är vindstilla och minusgrader. I blåsigt väder späds luftföroreningarna snabbare ut.

– Vid vindstilla väder kan koncentrationerna av mikropartiklar bli mycket höga på nyårsnatten. Förra året mätte vi i Vanda timkoncentrationer på upp till 180 μg/m3 (mikrogram per kubikmeter). Årsmedeltalet för mikropartiklar i huvudstadsregionen är ca 6–8 μg/m3 och luftkvaliteten klassificeras som dålig om timkoncentrationen av mikropartiklar överstiger 50 μg/m3, säger chefen för luftvårdsenheten vid Helsingforsregionens miljötjänster Hanna Manninen.

Rök från fyrverkeripjäser är inte bra för hälsan, så det lönar sig att så långt som möjligt undvika rök. För dem som lider av astma, andra kroniska lungsjukdomar eller kranskärlssjukdom, samt för barn, är det värt att titta på fyrverkerier på avstånd. 

– Om man vill titta på fyrverkerier bör man undvika platser där det finns synlig rök i närheten av marken eller där luften luktar rök, säger Manninen. 

Skadliga ämnen i fyrverkeripjäser begränsade i EU-lagstiftningen

Vid årsskiftet skjuter finländarna upp hundratusentals kilo fyrverkeripjäser i luften. I styckeantal innebär det här miljontals enskilda fyrverkeripjäser. De gör också att enorma mängder av olika kemikalier flyger upp i luften. 

– Fyrverkeripjäser innehåller alltid krut, som består av svavel, kol och kaliumnitrat. Dessutom används bland annat koppar och strontium i fyrverkeripjäser, säger överinspektör Jonas Sjelvgren vid Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes). 

Fyrverkeripjäsernas färgeffekter orsakas av kemikalier. Röd färg fås från strontium eller litium, grönt från barium, lila genom att blanda strontium och koppar, orange från kalcium, gult från natrium, blå från koppar, samt silver från aluminium, titanium eller magnesium. 

Fyrverkeripjäsernas säkerhet har också uppmärksammats på EU-nivå, bland annat genom att begränsa skadliga ämnen i fyrverkeripjäser i EU:s rättsakter. Fyrverkeripjäser får exempelvis inte innehålla bly och krutmängden är begränsad.  

Minimera riskerna med fyrverkeripjäser genom att iaktta begränsningar för användningstid och plats

– Fyrverkerier är tillåtna på nyårsafton sex timmar före och två timmar efter årsskiftet.  Man får alltså inte börja smälla så fort man köpt fyrverkerierna, utan måste kunna vänta till nyårsnatten, säger Sjelvgren.

Att fortsätta smällandet i många dagar är både förbjudet och oansvarigt. För exempelvis hundägare är det mycket svårt att röra sig om det i flera dagar smäller till på oväntade klockslag och man inte vet när man kan gå ut med ett skyggt husdjur. Hundar rymmer lätt efter att ha blivit skrämda av en överraskande smäll och kan också utgöra en trafikfara.

I många städer är det förbjudet att använda fyrverkeripjäser i stadskärnan. Mer information om begränsningarna fås från räddningsverken.  

Skjut fyrverkeripjäser säkert och ansvarsfullt 

– Det lönar sig att välja en öppen plats för fyrverkerier, långt från byggnader. Det lönar sig att läsa bruksanvisningen noggrant och kontrollera skyddsavstånden i förväg. Den som skjuter fyrverkeripjäser måste bära skyddsglasögon och de rekommenderas också för fyrverkeriets åskådare, påminner Sjelvgren.

Kom också ihåg att samla in skräp från fyrverkeripjäserna, exempelvis nästa dag i dagsljus. Vissa skräp kan återvinnas; exempelvis kan kartonger läggas i kartongsamlingen och plastdelar i plastinsamlingen. Resten av skräpet hör till blandavfallet.

Fyrverkeripjäser som inte fungerar kan returneras till försäljningsstället eller importören. Om försäljningsställena inte längre har öppet kan du kontakta importören, som ger närmare anvisningar. Importörens uppgifter hittar du på produkten. 

Mer information:
Överinspektör Jonas Sjelvgren, Tukes (fyrverkerier), tfn 029 505 21 14
[email protected]

Chef för luftvårdsenheten Hanna Manninen, Helsingforsregionens miljötjänster HSY, tfn 050 401 78 26, fö[email protected]

Länkar:

HSY:s webbplats:
Luftföroreningskoncentrationer Luftkvalitetsindex i huvudstadsregionen  
Mer information om fyrverkeriers inverkan på luftkvaliteten: Fyrverkerier försämrar luftkvaliteten 

Tukes webbplats: 
Explosiva varor och fyrverkerier (på finska) 
Fyrverkeripjäsers funktion och pyromassa (på finska)

 

Tillbaka till toppen